Stowarzyszenie Polska Wentylacja w nowej siedzibie.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja: zmiana adresu biura
Stowarzyszenie Polska Wentylacja od początku kwietnia 2011 ma nowy adres:

Stowarzyszenie Polska Wentylacja
ul. Wiśniowa 40 B lok. 6, 02-520 Warszawa
tel./fax 022 542 43 14
e-mail: spw@wentylacja.org.pl
www.wentylacja.org.pl

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą wentylacyjną, zostało założone w Warszawie dnia 27.09.2001 r. przez przedstawicieli uczelni technicznych, instytutów naukowych, inżynierów i przedsiębiorców.
Prowadzona działalność obejmuje między innymi: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie zbiera informacje i wymienia doświadczenia w dziedzinie wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym.
Celem SPW jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie oraz szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja
Rafał Finster - Prezes
Arkadiusz Dragun - Wiceprezes
Leszek Targowski - Wiceprezes
Marek Maj - Wiceprezes
Jacek Woźniak - Wiceprezes

Dyrektor

Tomasz Trusewicz
tel. komórkowy 0 695 050 600

Biuro
Wiśniowa 40 B lok. 6, 02-520 Warszawa
tel./fax 022 542 43 14
spw@wentylacja.org.pl

Komisja Rewizyjna SPW
Bronisław Bratek
Roman Jędrzejewski
Anna Stańczyk

Sąd Koleżeński SPW
Sławomir Rossa
Joanna Ryńska
Kazimierz WojtasŹródło: Stowarzyszenie Polska Wentylacja