Data rozpoczęcia
2005-09-26
Data zakończenia
2005-09-30

termin: 30.09.2005 r. miejsce: Katowice

Szkolenie jest skierowane do architektów i projektantów zajmujących sie zarówno budynkami jedno- jak i wielorodzinnymi.
Celem seminarium jest przekazanie wiedzy z zakresu przepisów oraz zasad poprawnego projektowania, budowy i eksploatacji systemów wentylacji w budynkach mieszkalnych.
Program:
- Jakość powietrza w budynku, skutki złego działania wentylacji
- Zasady poprawnego działania wentylacji
- Podstawowe przepisy i wymagania normowe dla budynków mieszkalnych
- Niedomagania działania wentylacji naturalnej - wpływ szczelności okien na działanie wentylacji, ciągi wsteczne, poprawna budowa kanałów wentylacyjnych
- Wentylacja mechaniczna w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i małych wielorodzinnych - zasady działania, elementy systemu, techniczne możliwości stosowania w budynkach (wentylacja wywiewna, nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, gruntowe wymienniki ciepła)
- Wentylacja mechaniczna w budynkach mieszkalnych średniowysokich, wysokich i wysokościowych - wymagania, zalecenia i rozwiązania techniczne ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej
- Najczęściej popełniane błędy projektowe
- Najczęściej popełniane błędy wykonawcze i eksploatacyjne
W programie przewidziano wykład teoretyczny oraz omówienie praktyczne wybranych technologii mających zastosowanie w budynkach mieszkalnych.
Czas trwania ok. 3 godziny.
Osoby zainteresowane szczegółami prosimy o kontakt
telefoniczny (022) 635 13 24 lub e-mailowy
Źródło: http://www.wentylacja.org.pl/03_szkol09.05.htm