www.kominypolskie.com.pl
Adres siedziby:
Stowarzyszenie "Kominy Polskie"
ul. Wzgórze 4
43-300 Bielsko-Biała
Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie "Kominy Polskie"
ul. Górnośląska 1
43-200 Pszczyna
Rzecznik Stowarzyszenia:
Paweł Sikora
tel. (32) 328 54 01, tel. 501 531 948
e-mail: rzecznik@kominypolskie.com.pl
www.kominypolskie.com.pl

Stowarzyszenie "Kominy Polskie"
(w skrócie: SKP) jest ogólnopolską organizacją non profit i inicjatorem akcji "CIEPŁO JEST ULOTNE...".
Stowarzyszenie "Kominy Polskie" Powstało w 1999 roku z inicjatywy czołowych producentów wyrobów kominowych. SKP zabiega o utrwalenie wizerunku branży jako aktywnego partnera zmian służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa użytkowników pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych. Integruje środowisko, reprezentuje jego stanowiska i kluczowe racje. Organizacja opiniuje rozwiązania legislacyjne i technologiczne. Propaguje przepisy obowiązujące w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i użytkowania instalacji grzewczych, kominowych i wentylacyjnych.
Cele Stowarzyszenia realizowane są w toku specjalistycznego doradztwa, szkoleń oraz instruktaży
adresowanych zarówno do producentów, jak i ostatecznych użytkowników (SKP bierze m.in. udział
w ogólnopolskim programie "Dom Przyjazny" objętym patronatem Ministerstwa Budownictwa).