Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a telefon: (0-22) 827 17 68 fax: (0-22) 826 03 54 www.simp.pl