Nawiewniki jako elementy łączące systemy klimatyzacji i wentylacji z klimatyzowanymi pomieszczeniami odgrywają bardzo ważną rolę w systemach klimatyzacji, ponieważ mają bezpośredni wpływ na kierunek i prędkość strumienia powietrza, indukcję i hałas, a także decydują o komforcie w strefie przebywania ludzi. Nawiewniki stanowiące zakończenie instalacji są także elementem dekoracyjnym i mają wpływ na wystrój pomieszczenia.


Nawiewnik typu DQJ był pierwszym na rynku anemostatem wirowym z przestawialnymi lamelami.
Nawiewniki wirowe, sufitowe typ DQJ stosowane są przede wszystkim w pomieszczeniach z klimatyzacją komfortu, gdzie wymagana jest duża ilość wymian powietrza. Wyposażone są w przestawne lamele, które w przeciwieństwie do większości nawiewników podobnej budowy można przestawiać także po zamontowaniu. Może się to okazać konieczne, gdy wystąpią przeszkody, jak kolumna lub szafa zakłócające pierwotnie założony strumień powietrza. Przestawiając lamele możemy zmienić kierunek strumienia powietrza od pionowego (rys.1) do poziomego (rys. 2) lub np. zgodnie z nową aranżacją pomieszczenia. Możliwe są także ustawienia pośrednie, dzięki którym możemy osiągnąć wypływ wirowy oraz poziomy jednostronny lub dwustronny.
Charakterystyczna, opatentowana przez Schako, budowa lameli, której przekrój pokazują rys. 1 i 2 gwarantują zawsze taką samą powierzchnie czynną nawiewnika, niezależnie od ustawienia lameli. Jej zaokrąglone kształty dodatkowo zapewniają, by przy wszystkich możliwych ustawieniach lameli poziom hałasu i strata ciśnienia pozostały niezmienne Dzięki temu nawiewniki wyposażone w takie lamele nadają się doskonale do instalowania w pomieszczeniach chłodzonych latem, a ogrzewanych zimą. Nawiewniki te można opcjonalnie wyposażyć w napęd zmieniający ustawienie lamel do potrzeb grzania lub chłodzenia.
Nawiewniki te nadają się także do instalacji ze zmienną ilością powietrza. Duże prędkości wypływu powietrza gwarantują osiągnięcie stabilnego strumienia powietrza. Także przy małych wydatkach strumień nie odrywa się raptownie od sufitu.
Produkowane są nawiewniki różnych typów: DQJA-SR (zdjęcie 1), DQJA-SQ (zdjęcie 2), DQJR-SR (zdjęcie 3) w wielkościach od 310 do 800, których przykładowe zastosowanie pokazano na zdjęciach 4 i 5. Minimalne, maksymalne oraz średnie wydajności powietrza przy LWA=35dB(A) dla poszczególnych wielkości nawiewników podano w tabelach nr 1 i 2.
DQJA-SR i DQJA-SQ

DQJR-SR
Płyta czołowa nawiewników wykonana jest standardowo z blachy stalowej i może być pomalowana na dowolny kolor w zależności od kolorystyki pomieszczenia. Możliwe są także wykonania płyty czołowej z aluminium oraz ze stali szlachetnej. Lamele natomiast wykonane są standardowo z tworzywa sztucznego białego lub czarnego. Mogą być także wykonane z aluminium lakierowanego na dowolny kolor, bez możliwości późniejszego przestawiania.
Oferta obejmuje zarówno nawiewniki jak i akcesoria dodatkowe: skrzynkę rozprężną z blachą perforowaną w króćcu przyłącznym, służącą do regulacji ilości powietrza. (rys.7).

rys. 7
Nawiewnik może być dodatkowo wyposażony w napęd elektryczny służący do automatycznego przestawiania lameli np. w przypadku grzania lub chłodzenia (rys. 6).

rys. 6
Jeżeli nawiewnik montujemy w hali sportowej, sali gimnastycznej dodatkowo możemy zainstalować osłonę, chroniącą nawiewnik przed uszkodzeniem piłką. (rys. 8).

rys. 8
Przy anemostatach typu DQJ możliwe są dwa typy mocowania, standardowo montaż z widocznymi śrubami lub poza standardem tzw. montaż ukryty, bez widocznych na płycie czołowej śrub, polegający na zamocowaniu nawiewnika jedną, centralną śrubą do specjalnie wykonanej skrzynki rozprężnej.
Dodatkowo w tej wersji po wewnętrznej stronie nawiewnika znajduje się aluminiowy profil usztywniający (rys 9).

rys. 9
W przypadku, kiedy ze względów budowlanych mamy określoną wielkość płyty czołowej istnieje możliwość wykonania mniejszego nawiewnika w większej płycie. To rozwiązanie stosuje się przy np. panelowym suficie podwieszonym.
Zalety anemostatów typu DQJ:
• możliwość przestawiania lameli także po zamontowaniu nawiewnika,
• niezmienna strata ciśnienia i poziom hałasu dla wszystkich ustawień lameli, przy tym samym wydatku powietrza,
• wysoka indukcja,
• stabilny strumień powietrza również przy minimalnych ilościach powietrza,
• w pomieszczeniach o wysokości do 4m, możliwość stosowania dla DT od -10°K do +10°K przy funkcji chłodzenia i grzania bez konieczności przestawiania lamelek.
Na podkreślenie zasługuje elastyczność w kształtowaniu rodzaju nawiewu, gdy z czasem zmieniają się funkcje pomieszczeń. Nie ma potrzeby wymiany nawiewników typu DQJ na inne, wystarczy odpowiednio przestawić lamele.

Tabela 1. Wydajności powietrza w m3/h dla anemostatów typu DQJA-SR oraz DQJR-SR

Tabela 2. Wydajności powietrza w m3/h dla anemostatów typu DQJA-SQ
Magdalena Wilczyńska
Literatura:
- materiały źródłowe firmy Schako
- materiały źródłowe firmy BSH