Przyjmuje się, że dzienne warunki komfortu dla człowieka – to 22°C i 50% wilgotności, a zalecana temperatura podczas snu zawiera się w zakresie 19÷20°C. Dlatego bardzo istotny jest sposób sterowania zadaną temperaturą w zależności od pory dnia oraz automatyzacja procesu jej doboru. Drugim, ważnym aspektem jest możliwość wprowadzenia urządzenia w tryb oszczędności energii lub automatycznego wyłączenia urządzenia, gdy warunki komfortu nie są wymagane. Jest to istotne w budynkach biurowych, gdzie użytkownicy często zapominają o wyłączeniu klimatyzacji przed wyjściem z biura. Poza możliwościami sterowania temperaturą, istotne jest też właściwe rozprowadzenie strumienia powietrza wylotowego z klimatyzatora. Aby sprostać wymaganiom użytkowników, tworzone są nowe możliwości programowania sterowników klimatyzatorów.


Koncern Fujitsu stosuje nowoczesne technologie
i sposoby sterowania. Technologia INWERTER
pozwala na precyzyjne kontrolowanie
temperatury w pomieszczeniu (–0,5 < T zadana
< +0,5°C). Jest to możliwe dzięki specjalnym
algorytmom PD, realizowanym przez mikroprocesorowe
układy automatyki opierające się na
możliwości płynnej regulacji wydajności urządzenia.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej
technologii, uzyskano współczynnik COP na
poziomie 4,44 kW/kW (praca w trybie grzania).
Specjalny dyfuzor wylotowy, w zależności od
potrzeb, bardzo precyzyjnie kieruje powietrze.
Użytkownik w prosty sposób może sterować
urządzeniem: pilot ma klawisze ustalające tryb
pracy (chłodzenie, grzanie, osuszanie), zadaną
temperaturę, siłę i kierunek wypływu powietrza,
pozwala także zaprogramować układ czasowy
włączający bądź wyłączający urządzenie.
Funkcja układu czasowego została dodatkowo
wyposażona w możliwość zaprogramowania
preferowanych temperatur w ciągu doby. Poza
podstawowymi funkcjami, możliwe jest uruchomienie
funkcji COILDRY, która osusza wnętrze
klimatyzatora i dodatkowo sterylizuje filtry oraz
wymiennik ciepła promieniami UV.Fot. 1. Automatyczne czyszczenie filtra (model AWYZ 14/18/24 LB);
a) pilot – często używane przyciski umieszczono w centralnej części pilota, dzięki czemu są dobrze widoczne;
tryb pracy można wybrać bezpośrednio wciskając odpowiedni przycisk;
b) antybakteryjny pojemnik na kurz – usuwa brud i kurz dzięki zastosowaniu podwójnych szczotek;
zbieranie brudu jest niemal 2-krotnie efektywniejsze niż w przypadku poprzednich modeli;
obsługa: pojemnik wystarczy opróżnić raz na 2 lata
Dużo bardziej zaawansowane są systemy
sterowania w przypadku budynków biurowych.
System VRF Airstage umożliwia podłączenie 16
jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej
o sumarycznej mocy do 36,4 kW. Sterowanie
jednostkami wewnętrznymi odbywa się
za pomocą pilotów bezprzewodowych lub przewodowych.
Dodatkowo koncern Fujitsu przygotował
sterownik centralny oraz oprogramowanie
na komputer PC. Umożliwiają one sterowanie do
400 jednostek wewnętrznych. Urządzenia można
łączyć w grupy, sterować każdym osobno lub
wszystkimi jednocześnie. Istnieje możliwość
ustawienia temperatury zadanej, trybu pracy,
siły i kierunku wypływu powietrza. Dodatkowo
oprogramowanie PC umożliwia podział kosztów
zużycia energii pomiędzy poszczególnych najemców.
Coraz częściej stosowane są systemy sterowania
budynkiem (BMS). W przypadku VRF
Airstage istnieje możliwość podłączenia do takiego
systemu. Dodatkowo, za pomocą internetu
lub linii telefonicznej można zdalnie monitorować
system klimatyzacji.
Firma Klima-Therm jest generalnym przedstawicielem
japońskiego koncernu Fujitsu General
w Polsce, Szwecji, Finlandii, na Litwie,
Łotwie i w Estonii. Prace zespołu Klima-Therm
rozpoczynają się już na etapie doradztwa, poprzez:
projektowanie, dostawę, montaż, nadzór
i koordynację prac, serwis i obsługę pogwarancyjną.
Rafał Czyż
Źródło: FUJITSU

Komentarze

  • Ale co ma priorytet

    NIestety ale zwykle przy tych zaawansowanych algorytmach priorytetem działania automatyki jest utrzymanie optymalnych parametrów pracy urządzenia co niekoniecznie jest jednoznaczne z utrzymywaniem zadanych parametrów.