Sterownik jest nowoczesnym przyrządem pomiarowo-sterującym przeznaczonym do zastosowania w szklarni przy regulacji temperatury, wilgotności, cieniowania i CO2.Urządzenie wykorzystuje półprzewodnikowe czujniki temperatury, wilgotności i CO2.
Dzięki zastosowaniu układów nowej generacji i sterowaniu mikroprocesorowym posiada szereg walorów eksploatacyjnych: pomiar z dużej odległości (1200 m), wbudowany zegar czasu rzeczywistego, podświetlany wyświetlacz LCD 20*4 znaków, przyjazny sposób programowania, współpraca z komputerem typu PC oraz telefonem komórkowym GSM w celu zdalnego sterowania.
Zastosowanie optoizolacji (wzajemna izolacja części cyfrowej i pomiarowej) zapewnia bardzo dużą odporność układu na zakłócenia. Urządzenie posiada standardowo osiem wejść pomiarowych.
Współpracę z komputerem, drukarką i innymi urządzeniami zapewniają łącza RS232C. Sterownik posiada wyjścia przekaźnikowe oraz izolowane wejścia dla sygnału zwrotnego, umożliwia to jednoczesne sterowanie kilkoma silnikami (np. okna otwieranie-zamykanie) lub węzłami cieplnymi wraz z pompami (można także okna i węzły jednocześnie).
Dzięki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego użytkownik może zaprogramować pięć temperatur na dobę, przykładowo rano temperatura otwarcia okien 20°, przedpołudnie 19°, południe 18°, wieczór 19.5° a noc 23° dla każdego okna oddzielnie (dla każdego okna inna temperatura), podobnie dla węzłów. Jednocześnie z regulacją temperatury urządzenie może sterować cieniowaniem szklarni oraz roszeniem roślin. Przy przekroczeniu ustalonego przez użytkownika poziomu wilgotności sterownik uruchamia specjalną procedurę suszenia.


Sterowniki mogą pracować w lokalnej sieci np. dwa lub trzy w zależności od potrzeb użytkownika. W pamięci sterownika może znajdować się jednocześnie trzy programy obsługi. Programy te (ustalone przez użytkownika) można zmieniać w zależności od pogody, a w przypadku zainstalowania stacji meteorologicznej zmiany programów mogą odbywać się automatycznie. Użytkownik może także sterować "ręcznie" to znaczy włączyć i wyłączyć pompę, otworzyć i zamknąć zawór, otworzyć i zamknąć okno za pomocą przycisków sterownika. W przypadku ręcznego otwierania okna lub zaworu sterownik będzie wyświetlał "procent" otwarcia.
Sterownik może być wyposażony w lokalny nadajnik pracujący w paśmie 430 Mhz w celu zdalnej transmisji danych ze szklarni do mieszkania użytkownika bez potrzeby używania kabla. Odbiornik znajduje się przy komputerze użytkownika. Przetransmitowane pomiary są wyświetlane na ekranie komputera i mogą być zapisane na dysku w celu późniejszej analizy.
Sterownik jest wyposażony w funkcję "EXPRESS" umożliwiającą w przypadku konieczności (burza lub silny wiatr) jednym przyciskiem zamknąć wszystkie okna i wyłączyć automatykę.
Dołączenie telefonu pozwala użytkownikowi na zdalne odczytanie parametrów (temperatur, wilgotności, poziomu CO2, numeru wykonywanego aktualnie programu) na ekranie telefonu. Użytkownik może także wydawać sterownikowi polecenia za pomocą telefonu (np. EXPRESS). W przypadku spadku lub wzrostu temperatury ponad wartości zaprogramowane sterownik sam prześle do telefonu użytkownika odpowiedni komunikat o alarmie.

DANE TECHNICZNE:

Zakres temperatury.........................................-50° do 99° C
Zakres wilgotności...........................................25-90% RH (pomiar elektroniczny)
Zakres CO2.....................................................300-2000 ppm (pomiar elektroniczny)
Element pomiarowy temperatury......................TMP03 firmy Analog Devices USA
Element pomiarowy wilgotności.......................Scimarec (Japonia lub inny)
Element pomiarowy CO2.................................Vaisala Finlandia
Ilość wejść pomiarowych.................................8
Ilość wyjść sterujących....................................14
Ilość wejść zwrotnych (cyfrowych).................14
Dokładność odczytu temperatury.....................+/-0.3°
Dokładność odczytu wilgotności......................+/-5%
Okres wydruku................................................1 - 60 min.
Zasilanie część pomiarowa...............................220 V, 8 VA
Wyjścia sterujące.............................................24 V AC max 1.4 A
Telefon komórkowy GSM
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
Wbudowany nadajnik 430 Mhz 100 mW
Optoizolacja części cyfrowej i pomiarowej
Dwa łącza szeregowe w standardzie RS232C
Trzy programy obsługi (zależnie od pogody)
Pięć temperatur na dobę dla każdego sterowanego urządzenia (okna, węzły, dodatkowe pompy,
piece, cieniowanie, roszenie)
Do sterownika można dołączyć także inne czujniki np. O2, NH3, N2 itp. w celu sterowania
mierzonymi wartościami
Możliwość dołączenia stacji meteorologicznej i automatyczna zmiana programów obsługi
Inne opcje do uzgodnienia (bardzo duża elastyczność)
Sterownik znalazł już następujące praktyczne zastosowania (gotowe opracowania):
1.Trzy węzły cieplne (trójdrożne) wraz z pompami (obieg górny, dolny i wegetatywny), dwa
okna, cieniowanie (zamykanie-otwieranie) sterowanie wilgotnością oraz dodatkowa pompa
(tryb termostatu)
2.Dwa piece miałowe (z zabezpieczeniami) dwa węzły cieplne (trójdrożne) wraz z pompami
(obieg górny i dolny) dwie pompy dodatkowe (tryb termostatu)
3.Sześć niezależnych zestawów okien (otwieranie-zamykanie) sterowanie wilgotnością
i dwie pompy dodatkowe (tryb termostatu)
4.Siedem niezależnych zestawów okien (otwieranie-zamykanie) sterowanie wilgotnością
5.Dwa węzły cieplne (czterodrożne) wraz z pompami (obieg górny i dolny), dwa okna
(zamykanie-otwieranie) sterowanie wilgotnością, cieniowanie, roszenie oraz dodatkowa
pompa (tryb termostatu)
6.Dwa piece miałowe (z zabezpieczeniami) dwa zestawy okien (otwieranie-zamykanie)
sterowanie wilgotnością dwie pompy dodatkowe (tryb termostatu)
Dystrybutor: Tuxlab Lublin
Foto: nr 1 - biotech.vt.edu; nr 2 - css.msu.edu


Komentarze

  • A pieczarki

    Przekażcie wszystkim uprawiającym pieczarki, że jest niesamowite przyśpieszenie wzrostu i "urody" przy 1100 ppm CO2, ani mniej ani więcej.