TAC Xenta 121 jest nowym sterownikiem przeznaczonym do zastosowań sterowania strefowego o nowych, unikalnych możliwościach. Xenta 121 znajduje zastosowanie w sterowaniu klimakonwektorami oraz pompami ciepła i może być stosowana tak samodzielnie, jak i część systemu BMS TAC Vista.
TAC Xenta 121 jest całkowicie nową bardzo elastyczną konstrukcją, tak pod względem sprzętowym, jak i programowym, przeznaczonymi do sterowania pompami ciepła oraz klimakonwektorami.
Do służy nowe oprogramowanie TAC ZBuilder, które pozwala na przyporządkowanie funkcji sterujących do poszczególnych wejść/wyjść, elastyczną konfigurację aplikacji (np. Działania stopni grzania/chłodzenia), definiowanie trybów pracy.
Cechy charakterystyczne TAC Xenta121:
– sterowanie klimakonwektorami dwu- i czterorurowymi, z możliwością współpracy z dowolnymi typami siłowników, kompresorami i dodatkowymi stopniami grzania,
– wielostopniowa regulacja grzania i chłodzenia z indywidualnie konfigurowalnymi momentami aktywacji każdego stopnia,
– wielostopniowe sterowanie wentylatorem dowolnego typu z obsługą dodatkowych trybów pracy,
– kontrola jakości powietrza – możliwość podłączenia czujników CO2 , RH,
– możliwość zdefiniowania specjalnych, priorytetowych trybów pracy, które mogą być aktywowanie zdarzeniowo,
– możliwość przypisania funkcji sterujących do poszczególnych wejść/wyjść sprzętowych oraz zmiennych sieciowych SNVT.
Sterowniki TAC Xenta121 są dostępne w dwóch wersjach:
HP - do sterowania pompami ciepła,
FC- do sterowania klimakonwektorami.