Sterownik ACU jest w pełni funkcjonalnym regulatorem przeznaczonym do układów automatyki sterujących pracą central nawiewno-wywiewnych.

Sterownik ACU Conel do central nawiewno-wywiewnych
Sterownik ACU występuje on w formie płytki drukowanej nieobudowanej, spełniającej funkcję jednostki centralnej i listwy podłączeniowej dla elementów peryferyjnych. W czytelny sposób każda złączka opisana jest cyfrą, symbolem literowym i graficznym elementu podłączanego pod dany zacisk. Użytkownik dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędza miejsce i czas montażu całej sterownicy co wprost przekłada się na obniżenie kosztów.

Funkcje:
- kontrola temperatury w pomieszczeniu
- kaskadowa regulacja temperatury
- ograniczenie temperatury nawiewu
- kontrola temperatury zewnętrznej
- sterowanie nagrzewnicą wodną i/lub elektryczną
- sterowanie chłodnicą wodną i/lub z bezpośrednim odparowaniem
- sterowanie układem odzysku ciepła
- sterowanie komorą mieszania
- zabezpieczenie termiczne silników wentylatorów
- zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej
- zabezpieczenie odzysku przed oszronieniem
- zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej
- sterowanie przepustnicami
- kontrola stanu filtrów
- kontrola sprężu wentylatora
- współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
- funkcja kalendarza (zegar tygodniowy, trzy strefy czasowe w ciągu doby, blokowanie wybranych funkcji w danej strefie, określenie wydatków dla napędów z przemiennikiem indywidualnie dla każdej strefy)
- funkcja serwisowa
- funkcja powrotu do wartości fabrycznych
- protokół komunikacyjny MODBUS.

Wejścia cyfrowe:
- zabezpieczenie silników 2 wejścia
- presostaty różnicowe (filtrów i wentylatorów) 2 wejścia
- alarm nagrzewnicy 1 wejście
- wsp. z centralą 1 wejście
- zdalne sterowanie 1 wejście

Wejścia analogowe:
- sygnał z zadajnika temperatury 0-10V 1 wejście

Wejścia pomiarowe:
- czujniki temperatury PT 1000 4 wejścia

Wyjścia cyfrowe:
- sterowanie wentylatorów 2 wyjścia
- sterowanie pompy czynnika grzewczego 1 wyjście
- sterowanie siłowników przepustnic 2 wyjścia
- sygnał pracy dla ukł. zewnętrznych 1 wyjście
- sygnał alarmu dla ukł. zewnętrznych 1 wyjście
- sygnał zapotrzebowania na chłód 1 wyjście

Wyjścia analogowe:
- sygnał 0-10V 3 wyjścia

Port komunikacyjny: RS 485 protokół MODBUS

Źródło: ''