Stała popularyzacja problematyki wentylacji w budownictwie jednorodzinnym spowodowała, że centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła przeznaczone do wentylacji w domach jednorodzinnych zaczęły się pojawiać w ofertach większości firm oferujących kompletację systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Oferta central jest coraz większa bowiem do grona importerów dołącza coraz większa rzesza producentów krajowych.

Okazuje się jednak ze potrzeby i wymagania przyszłych użytkowników systemów wentylacji z odzyskiem ciepła są tak wysokie, że tylko niewielka grupa urządzeń jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Do tej grupy z pewnością zalicza się centrale wentylacyjne norweskiej firmy Flexit.
Centrale wentylacyjne Flexit należą do najbardziej zaawansowanych pod względem automatyki i sterowania jednostek dostępnych na polskim rynku. Użytkownik ma do wyboru cała gamę opcji umożliwiających dostosowanie pracy urządzenia do indywidualnych preferencji. Poniżej zostaną zaprezentowane i szczegółowo omówione możliwości sterowania w centralach Flexit.
STEROWNIE PODSTAWOWE


Podstawowym elementem sterującym jest zewnętrzny sterownik SP-30. Sterownik dostarczany jest z 12–sto metrowym przewodem ISDN umożliwiającym podłączenie sterownika (montowanego zwykle w przedpokoju, kuchni, w pobliżu łazienek) z centralą znajdująca się zwykle na strychu lub poddaszu. Ze względu na zastosowanie łącza ISDN (złączka telekomunikacyjna) podłączenie sterownika jest proste i bezpieczne.
Sterownik SP-30 (dostarczany w komplecie razem z centralą) umożliwia realizację następujących czynności:
zmianę prędkości wentylatorów pomiędzy stanami: MIN, NORMAL, MAX
– realizowana jest przy pomocy trójstanowego przełącznika. Kolejne wciskanie przycisku umożliwia skokowe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi prędkościami. Wybrana prędkość sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody.
- MIN – używana najczęściej nocą lub w okresie dłuższej nieobecności
- NORMAL – zrównoważona wentylacja pomieszczeń zgodnie z założeniami projektowymi
- MAX – wykorzystywana okresowo w celu szybszego usunięcia niepożądanych zapachów, substancji lotnych lub wilgoci.
włączanie/wyłączanie nagrzewnicy wtórnej
- nagrzewnica znajdująca się za wymiennikiem ciepła umożliwia uzyskanie żądanej temperatury nawiewu. Zakres nastawy temperatur na termostacie wynosi 5 – 25 C. Pomiar temperatury realizowany jest przez termistor znajdujący się na wyjściu kanału nawiewnego.
Powyższa opcja umożliwia aktywację/dezaktywację pracy nagrzewnicy. Po wciśnięciu włącznika świeci się zielona dioda sygnalizująca gotowość nagrzewnicy do pracy. Jeżeli temperatura nawiewu jest niższa od nastawionej na termostacie nagrzewnica automatycznie załączy się. Praca nagrzewnicy sygnalizowana jest świeceniem pomarańczowej diody.
sygnalizację usterki
– świecenie lub pulsowanie czerwonej diody oznacza zakłócenia w pracy urządzenia i konieczność wezwania serwisu. Automatyka centrali wymusza przejście urządzenia w tryb awaryjny (wentylatory pracują na minimalnych obrotach a nagrzewnice zostają zablokowane).
Powolne pulsowanie czerwonej diody może również oznaczać sygnalizację zanieczyszczenia filtra o ile został zainstalowany presostat.
STEROWANIE ROZRZERZONE
Niektóre funkcje urządzenia są dostępne jedynie poprzez zastosowanie dodatkowych sterowników. Każdy ze sterowników Flexit przystosowany jest do współpracy z SP-30. Sterownik SP–30 stanowi bazę dla pozostałych sterowników które zostaną omówione poniżej. Dozwolona jest dowolna kombinacja sterowników.


Zewnętrzny regulator temperatury – umożliwia ustawienie żądanej temperatury nawiewu z dowolnego pomieszczenia wewnątrz budynku. Podstawowy regulator znajduje się na karcie sterującej centrali, co w przypadku potrzeby częstej regulacji temperatury nawiewu stwarza problem częstego wchodzenia na strych, poddasze itp. W takiej sytuacji sensowne staje się zmontowanie zewnętrznego regulatora temperatury w dogodnym pomieszczeniu.


Tygodniowy sterownik czasowy - umożliwia programowanie okresów pracy w tzw. trybie dziennym i nocnym. Tryb nocny charakteryzuje się następującymi parametrami:
- zmniejszeniem wydatku powietrza (przełączeniem prędkości wentylatorów w stan MIN)
- obniżką temperatury nawiewu o 3oC w stosunku do temperatury dziennej.
Programator umożliwia zaprogramowanie tygodniowego cyklu przełączania trybu dziennego i nocnego. Poszczególne polecenia (obniżka wydatku i temperatury) ustawia się na tzw. switch-boxie znajdującym się na karcie sterującej centrali (opcje dostępne na switch-boxie zostaną omówione w następnym rozdziale).
Przykładowo, jeżeli chcemy aby centrala samoczynnie obniżała wydatek i temperaturę o godzinie 2200 i następnie powracała do stanu wyjściowego o godz. 800 na programatorze należy ustawić:
- właczanie trybu nocnego – godz 2200
- właczanie trybu dziennego – godz 800
Ważną zaletą programatora jest możliwość programowania grupowego tj. wprowadzenia grupy dni i przyporządkowania im określonej godziny realizacji funkcji. Wynika to z prostego faktu, iż w większości realizujemy ten sam program przez cały tydzień (lub co najwyżej dwa programy z podziałem na dni robocze i weekend), dlatego tez programowanie grupowe skraca czas i zmniejsza stopień skomplikowanie procesu programowania.


Aktywator prędkości MAX z timerem
Panel działający na zasadzie timera. Umożliwia czasowe wymuszenie zmiany prędkości wentylatorów w zakresie od 30 – 120 min.
Panel ten jest szczególnie przydatny w sytuacjach, kiedy potrzebujemy szybszego usunięcia niepożądanych substancji z pomieszczeń (musimy wtedy przełączyć wentylatory na prędkość MAX) ale planujemy opuścić pomieszczenie na dłuższy czas. Można wówczas określić na panelu przełącznika wymuszającego czas na jaki wentylatory mają pracować z prędkością MAX – i spokojnie opuścić pomieszczenie. Po upływie zadanego okresu czasu wentylatory powrócą do prędkości NORMA


Presostat – zabezpieczenie filtra
Presostat to inaczej czujnik ciśnienia. Umożliwia kontrolę stanu filtrów. Jeżeli filtr jest zanieczyszczony ciśnienie w kanale nawiewu maleje. Presostat przy odpowiednim spadku ciśnienia emituje sygnał który przekazywany jest do panelu sterowania SP-30. Jak opisano powyżej panel informuje w tym wypadku powolnym pulsowaniem czerwonej diody o konieczności oczyszczenia/wymiany filtra.
STEROWANIE ZAAWANSOWANE
Ten rodzaj sterowania przeznaczony jest głownie do sterowania tygodniowego oraz do sterowania pracą nagrzewnic. Służy temu tzw. switchbox umieszczony na karcie sterującej centrali. Możliwości ustawień na karcie sterownika opisujemy poniżej.


* - układ kontroli przeciwmrozowej monitoruje zarówno temperaturę jak i wilgotność w kasecie wymiennika ciepła. Aktywuje nagrzewnicę wstępną w przypadku wystąpienia skropliny i jednocześnie odpowiednio niskiej temperatury powietrza zewnętrznego
Jak wynika z opisu powyższych funkcji, sterowanie central Flexit jest bardzo rozbudowane i zapewnia maksymalny komfort obsługi urządzenia. Jest przy tym ergonomicznie i estetycznie wykonane tworząc efektowne „centrum sterowania”.
ELEKTRA Warszawa
www.elektra.pl

Komentarze

  • O nareście coś normalnego.

    Wentylacja nadciśnieniowa, wiemy skąd jest powietrze brawo. A jak czytam w tekstach np Aereco o nawiewnikach sterowanych wilgtnością względną to zawsze zastanawiam się jak można wpaść na taki kipski pomysł. Po pierwsze nawiewnik przy mrozach będzie zimny, więc wilgotność wokół niego będzie dużo wyższa niż w pomiszczeniu a co zatym idze otwierać się będzie więcej niż potrzeba , po drugie praktyka jest taka, że jak do łazienki wieje w czasie kąpieli -10 to zaraz plaster będzie w ruchu, po trzecie mieszkam przy al. Jerozolimskich w W-wie i nikt nie przekona mnie do brania powietrza do wentylacji przez okno. Brawo Elektra tylko uzupełnijcie jeszcze ofertę o małe wentylacje 30-100 m3/h