Hasło przewodnie naszej firmy brzmi „The Straight Way”, co po polsku oznacza „Prosta Droga”. Realizując tę ideę staramy się dostarczać naszym klientom rozwiązania sprawdzone, niezawodne i proste w instalacji oraz eksploatacji.


Poszukując takich rozwiązań podjęliśmy decyzję, iż nasze wentylatory
będą regulowalne, tzn. ich wydatek
można będzie obniżać, najlepiej przez
obniżanie napięcia zasilania przy pomocy
transformatorowych lub elektronicznych
regulatorów. Umożliwia to
budowę tanich, trwałych i bezobsługowych
instalacji. Rys. 1 przedstawia
przykładowy schemat zasilania wentylatorów
za pomocą regulatora pięciobiegowego
dwunastawowego. Układ
sterowania zawiera: regulator typu
RTRDU (zasilanie 3 x 400V), wentylator,
przepustnicą świeżego powietrza
oraz dowolny zegar programowany.
Regulator RTRDU ma dwa przełączki obrotowe, z których każdy pozwala
wybrać jeden z pięciu „biegów”
(napięć wyjściowych). Zewnętrzny
zegar pozwala na przełączanie regulatora
pomiędzy nastawami obu przełączników. W efekcie załączenie styków
w zegarze będzie powodować załączenie wentylatora na wybranym
biegu. Dodatkowo regulator RTRDU
ma wbudowane wyjście sterujące pozwalające
otwierać przepustnicę świeżego powietrza, sygnalizować załączenie
lub awarię itp. Typowym
obszarem stosowania takich
układów są instalacje wentylacji
obiektów przemysłowych:
hale, magazyny itp.


Innym ciekawym rozwiązaniem
jest instalacja stałego
wydatku (SW) lub stałego ciśnienia
(SC) wykonana w
oparciu o sterownik elektroniczny
REP i czujnik – przetwornik
ciśnienia różnicowego
DSG (schemat ideowy –
rys. 2). W układzie SW czujnik
DSG odczytuje spadek ciśnienia
na przepustnicy regulacyjnej
(np.: typ SPI z oferty Systemair).
Zwiększenie ilości powietrza przepływającego
przez przepustnicą SPI generuje
większy skok ciśnienia i odwrotnie.
Czujnik DSG wysyła do sterownika
REP sygnał proporcjonalny
do mierzonego aktualnie spadku ciśnienia.
Stosownie do tego sygnału
sterownik REP (zawiera regulator typu
P) zwiększa lub zmniejsza napięcie zasilania wentylatora WN1, dążąc
do utrzymania nastawionej wartości
spadku ciśnienia, a zatem zachowania
wybranego przepływu powietrza.
Układy regulacyjne tego typu stosuje
się w przemyśle oraz w nowoczesnych
instalacjach wentylacyjnych,
gdzie układ sterowania zapewnia stałą
ilość wymian powietrza niezależnie
np. od zanieczyszczenia filtrów. Regulator
REP pozwala również utrzymywać
zadane pod– lub nadciśnienie w
danym punkcie instalacji. Jeżeli DSG
będzie mierzył podciśnienie bezwzględne na dolocie do wentylatora,
to sterownik REP, korygując obroty
wentylatora, będzie utrzymywał zadane
podciśnienie ssania. Taki układ
(SC) regulacji może być zastosowany
przykładowo w zbiorczych instalacjach
wyciągowych w budynkach wielokondygnacyjnych.
Utrzymywanie
stałego podciśnienia ssania przez
wentylator zapobiega rozregulowaniu
instalacji poprzez otwierania bądź zamykanie
anemostatów przez lokatorów
czy też z powodu zmiany siły ciągu
grawitacyjnego.
W ofercie Systemair znajdują się
również centrale wentylacyjne - modułowe
(typoszereg DV) oraz centrale
kompaktowe - nawiewne (centrale
TA) lub z odzyskiem ciepła (typoszeregi:
Topvex, Rotovex, Maxi). Centrale
TA oraz Rotovex już są, a pozostałe
będą w najbliższej przyszłości, wyposażone w kompletne układy kontrolno-sterujące oparte o rodzinę cyfrowych
sterowników Corrigo. Sterowniki
Corrigo są układami autonomicznymi
i pozwalają na zaprogramowanie
i kontrolowanie
wszystkich parametrów pracy
centrali wentylacyjnej włącznie
z tygodniowym harmonogramem
pracy. Zarządzanie
sterownikiem Corrigo odbywa
się albo poprzez wbudowaną
klawiaturę i wyświetlacz albo
poprzez przez dołączony zdalny
panel. Komunikacja ze sterownikiem
możliwa jest także
na drodze cyfrowej (RS 485,
protokół Exoline). Pozwala to zintegrować sterowanie centrali
wentylacyjnej z innymi
układami automatyki w budynku,
w tym na integrację z
systemami BMS. Realizując
zasadę „The Straight Way”
postanowiliśmy stworzyć nową
jakość – Systemair Net-
Control®. Systemair NetControl®
składa się ze specjalnego
interfejsu dołączanego do
Corrigo oraz z oprogramowania.
Stosując Systemair Net-
Control® można podłączyć nasze
centrale wprost do zwykłej
sieci komputerowej (Ethernet,
TCP/IP), umożliwiając zarządzanie
sterownikami central przy pomocy
typowego komputera PC z przeglądarkŕ
internetową (np. Microsoft Internet
Eksplorer®). Rys. 3 pokazuje jako
przykład wygląd ekranu komputera
połączonego z Systemair NetControl®. Na ekranie można odczytać stan
centrali, sygnały z czujników, alarmy,
ustawić harmonogram pracy itp.

Najważniejsze zalety takiego rozwiązania:
• Prostota i niski koszt podłączenia
centrali do sieci komputerowej, ponieważ wykorzystuje się typowe materiały
powszechnie dostępne na
rynku (sieć Ethernet, TCP/IP).
• Oprogramowanie Systemair Net-
Control® zawarte jest w interfejsie.
Aby połączyć się z centralą wystarczy
dowolna przeglądarka internetowa,
zawarta w komputerze PC.
• Systemair NetControl® umożliwia
zdalną diagnostykę i serwis przez Internet,
o ile tylko wewnętrzna sieć
ethernet ma do niego dostęp. System
haseł pozwala zachować bezpieczeństwo
oraz poufność informacji.
• Systemair NetControl®
umożliwia zintegrowanie dowolnej
liczby central w jeden
system sterowania i nadzoru,
sterowany z jednego, centralnego
komputera PC. System
ten może by podłączony do
nadrzędnego systemu BMS.
• Elastyczność rozwiązania
- System NetControl® pozwala
na tworzenie zarówno
prostych i tanich jak również zaawansowanych systemów
kontroli. Możliwe jest
również wyposażenie interfejsu
Systemair NetControl® w moduł GPRS, umożliwiający
komunikowanie się z centralą przez
telefon komórkowy.
Pisząc ten artykuł, chcieliśmy pokazać
całą rozciągłość naszej oferty. Od
najprostszych, elektromechanicznych
systemów po zaawansowane współczesne rozwiązania wykorzystujące
Internet, telefonię komórkową oraz
systemy mikroprocesorowe. Pełną ofertę naszych elementów i układów
automatyki zawierają nasze katalogi.

Michał Gralec, SYSTEMAIR S.A.

Komentarze

  • OPcje SW i SC

    Takie opcje SW i SC są wskazane dla inteligentnych instalacji i moga generalnie zastąpić punktowa skrzynki VAV. Interesuje mnie regulacja tyhc parametrów na ssaniu wentylatora., co uważam za błędne , ponieważ wentylator jeszcze musi pzrepchac powietrz aprzez filtr, wymiennik, nagzrewnice etc. Trudno kontrolować parametry przed ukłądem obrabiającym powietrze. Według mnie powinno to byc kontrolowane już za układem centrali - czyli na systemie wentylacyjnycm. Taki system własnie my proponujemy, ponieważ wtedy kontrolujemy realne parametry jakie idą do systemu wentylacyjnego.Kontrolowanie SW i SC na ssaniu może byc tylko na ukłądach wywiewnych