Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa ludzi i towarów znajdujących się w budynkach, to jedno z najważniejszych zadań stojących przed inwestorami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami budynków. Dotyczy to zwłaszcza ochrony przeciwpożarowej.
System SBS-Control służy do prostego sterowania i kontroli zmechanizowanych klap przeciwpożarowych i oddymiających.
Przyrząd sterujący z sygnalizacją BKS-24-9A przeznaczony do centralnego sterowania do 9-ciu klap przeciwpożarowych i oddymiających. Rozpoznaje nieprawidłowości w pracy, takie jak przerwanie przewodu, błąd na stykach, przekroczenie maksymalnego, dopuszczalnego czasu zamknięcia, względnie otwarcia klapy, jak również uszkodzenie napędu i klapy.
Przyrząd BKN230-24 służy jako zasilacz miejscowy dla przyłączenia siłownika ze sprężyną powrotną BF..24..-ST; ponadto przekazuje on - przewodem 2-żyłowym -sygnały o pozycji klap: PRACA lub BEZPIECZNA (z wyłączników krańcowych w napędzie) do centralnej sterowni.
Przez ten sam przewód przekazywane są - poprzez przyrząd BKN230-24 - polecenia ZAŁ/WYŁ ze sterowni do siłownika.
Przyrząd BKS24-1 BA jest urządzeniem, które otrzymuje informacje o systemie klap przeciwpożarowych oraz steruje klapami poprzez moduł BKN230-24.
W przypadku siłowników elektrycznych ze sprężyną powrotną produkcji BELIMO, możliwe jest - w przeciwieństwie do zwykłych mechanizmów zwalniających, centralne sterowanie napędami oraz połączenie ich z systemami nadrzędnymi.
Daje to cały szereg bardzo istotnych korzyści:
Zwolnienie napędów następuje na skutek wzrostu temperatury (np. w wyniku działania ognia) lub poprzez styk sygnalizacji pożarowej. W ciągu kilku sekund napędy przestawiają klapy do pozycji bezpieczeństwa (ZAMKNIĘTA) i zapewniają dzięki dużej sile nacisku, ich absolutną szczelność.
W celu umożliwienia straży pożarnej ukierunkowanego oddymiania obiektu, można w bardzo prosty sposób (z centralki przeciwpożarowej) ponownie otworzyć klapy.
W przypadku dodatkowego sterowania poprzez sygnalizatory dymu, zamknięcie klap następuje już przy pojawieniu się tzw. zimnego dymu (temp. poniżej 72°C), tj. jeszcze przed rzeczywistym wybuchem pożaru.
W razie wyłączenia instalacji lub w przypadku zaniku napięcia, specjalny zestaw żaroodpornych sprężyn powoduje automatyczne zamknięcie klap, a tym samym profilaktyczne zabezpieczenie obiektu.
Z centralki przeciwpożarowej można w każdej chwili kontrolować położenie klap, jak również w prosty sposób dokonać sprawdzianu ich funkcjonowania. W przypadku fałszywego alarmu, możliwe jest natychmiastowe, ponowne otwarcie klap, co pozwala na zminimalizowanie czasu przestojów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.