Postanowienie Zarządu Rady Koordynacyjnej Biur Projektów o wysokości stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) przy wycenach dokonywanych na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych (ŚZWPP) w roku 2005.

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi
jednostek projektowych, inwestorskich i innych stosujących
Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych w budownictwie
Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2005 przy wycenach prac
projektowych dokonywanych na podstawie ŚZWPP

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2004 roku przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych w roku 2005, ustala się na

S = 15,70 zł

W stawce tej nie jest uwzględniany podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.
Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 14.10.2004 r. (M.P. Nr 43, poz. 763) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r. - ceny te w okresie l - III kwartału 2004 r. w stosunku do l - III kw. 2003 r. wzrosły o 3,2 %. Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2005 wyniosłaby:

S = 15,20 x 1,032 = 15,686 zł
Na rok 2005 wysokość stawki za j.n.p. przyjęto S = 15,70 zł.

Podpisał:
Przewodniczący Rady
Koordynacyjnej Biur Projektów
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Źródło: http://www.bisprol.pl/cennik/stawka_2005.htm