Sukces rynkowy firmy zależy przede wszystkim od wiarygodnych partnerów handlowych. Ubiegły rok był dla korporacji EUROHEAT bardzo owocny.

Wprowadzony został na rynek nowy produkt - kurtyna powietrzna DEFENDER. Dzięki współpracy Klientów marka EUROHEAT osiągnęła wysoką popularność. W tym roku po raz pierwszy została ufundowana statuetka Złotego Mustanga dla kontrahentów. Nagrodą tą zostaną wyróżnione firmy, które budują sukces rynkowy EUROHEAT.

Więcej informacji: www.euroheatgroup.com