Stanowisko spawalnicze SF-1000 proponowane przez firmę MENEGON&Co. przeznaczone jest do prac na powierzchni stołu lub stolika obrotowego oraz w promieniu działania rękawa samonośnego.

Stanowisko posiada wbudowany zespół filtrowentylacyjny wyposażony w 2 wkłady patronowe poliestrowe o łącznej powierzchni filtracyjnej 13m² oraz układ czyszczenia wkładów sprężonym powietrzem (uruchamiany ręcznie za pomocą przycisku). Stanowisko przeznaczone jest do prac na powierzchni stołu lub stolika obrotowego oraz w promieniu działania rękawa samonośnego (standardowo Rmax=2m). Ograniczeniem w zastosowaniu są opary i gazy wybuchowe oraz agresywne chemicznie.
Stanowisko jest wyposażone w dwa odciągi:
• rękaw samonośny OSKAR typu NZW/2-160 z zestawem MOD-A (rękaw wyposażony jest w przepustnicę nastawianą ręcznie, ssawkę z wbudowanym oświetleniem oraz czujnik fotoelektryczny sterujący praca wentylatora),
• ruszt na powierzchni stołu włączany przepustnicą nastawianą ręcznie.