Głos Europejskich Dostawców Klimatyzacji, Chłodnictwa i Pomp Ciepła. Oficjalne stanowisko w sprawie implementacji Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii w zakresie kwalifikacji instalatorów pomp ciepła.

Stanowisko AREA w sprawie kwalifikacji instalatorów pomp ciepła
Tło
Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2009/28/EC o odnawialnych źródłach energii (tzw. Dyrektywa OZE), do 31 grudnia 2012 kraje unijne mają obowiązek wprowadzenia certyfikacji (lub innego systemu potwierdzania kwalifikacji), m. in. dla instalatorów pomp ciepła.
Pompy ciepła są urządzeniami chłodniczymi - działają w oparciu o typowe obiegi chłodnicze, co jest możliwe dzięki czynnikom chłodniczym. Zalety pomp ciepła zostaną zatem wykorzystane tylko wtedy, gdy projektem, instalacją i konserwacją zajmą się osoby kompetentne w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji.

Rozwiązanie
Zasady szkoleń i certyfikacji dla osób i firm pracujących z urządzeniami opartymi na proekologicznych czynnikach chłodniczych z grupy HFC określa europejskie Rozporządzenie 842/2006 o F-gazach. Rozporządzenie to ma na celu m. in. promocję wysokich standardów w branży chłodniczej, stąd powinno być podstawą minimalnych wymagań dla instalatorów pomp ciepła (poza przypadkami najprostszymi).
Powszechnie znane jest znaczenie pomp ciepła w budownictwie mieszkaniowym, jednak ich energooszczędność ma ogromne znaczenie także w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Instalacja i rozruch tak dużych urządzeń zawsze oznacza pracę z F-gazami. Działania te powinny więc być przeprowadzane przez osoby kompetentne z punktu widzenia Rozporządzenia F-gazowego.

Rekomendacje
Krajowe Forum Chłodnictwa rekomenduje zatem co następuje:
Prawo krajowe regulujące certyfikację w zakresie pomp ciepła wynikającą z Dyrektywy OZE powinno być jak najbliższe wymaganiom określonym w Rozporządzeniu F-gazowym. Dzięki temu uniknie się dublowania lub niespójności prawa. Wystarczyłby zapis w ustawie regulującej certyfikację, mówiący, że wymagania dla instalatorów pomp ciepła zawarte są w ustawie F-gazowej.
Ponieważ w krajach członkowskich UE istnieje wiele różnych rozwiązań krajowych dotyczących szkolnictwa zawodowego lub promujących stosowanie pomp ciepła, należy zwrócić uwagę, by nie wprowadzać szeregu dodatkowych, uciążliwych wymagań dla specjalistów.

Dyrektywa OZE to szansa na zmniejszenie emisji CO2 w Europie, a jej praktyczną realizacją jest m. in. fachowy montaż i serwis odpowiedzialnych za tę redukcję pomp ciepła. Krajowe Forum Chłodnictwa, jako organizacja członkowska AREA zorientowana w kluczowych niuansach technicznych, jest gotowe wesprzeć władze krajowe w dążeniu do stworzenia prawa rzeczywiście wspomagającego osiągnięcie tego celu.

należy do


Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa