Firma Clima Produkt Sp. z o.o. została nagrodzona tytułem Srebrny Laur Klienta 2007 w kategorii "systemy wentylacyjne".
Przegląd na najpopularniejsze na polskim rynku marki, produkty i usługi został zorganizowany jak co roku przez Grupę Media Partner (wydawcę dodatków gospodarczych do Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej i Gazety Prawnej) we współpracy z Instytutem Gallupa.
Nagrodzone w konkursie "Laur Klienta 2007" firmy oraz ich produkty i usługi wyłonione zostały na podstawie badań polskiego rynku konsumenckiego. Badania te przeprowadzono za pomocą sondażu telefonicznego i e-mailowego oraz poprzez ankiety bezpośrednie wśród firm budowlanych, deweloperów i firm zagranicznych, które realizowały w minionym roku inwestycje w Polsce.
Zbieranie danych prowadzone było cyklicznie od stycznia do czerwca 2007 roku. Pytania w ankietach sformułowano w taki sposób, że respondenci sami musieli na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń wymienić markę, która ich zdaniem była najlepsza w danej kategorii.
Oceniana była przede wszystkim jakość produktów, innowacyjność, chęć rekomendacji innym, przywiązanie klienta do danej marki oraz wpływ doświadczeń osobistych na decyzję zakupu.
Tytuł Srebrny Laur Klienta 2007 zbiega się w czasie z 5-tą rocznicą działalności firmy Clima Produkt Sp. z o.o.

Clima Produkt Sp. z o. o. specjalizuje się w produkcji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych na zamówienie, w tym central klimatyzacyjnych. Rozwiązania nietypowe są odpowiedzią na szczególne wymagania inwestorów. Wyspecjalizowane systemy odzysku ciepła wraz z energooszczędnymi technologiami pozwalają na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji instalacji.