Stowarzyszenie Polska Wentylacja Grupa Techniczna "Wentylacja Mechaniczna z odzyskiem ciepła - domy jednorodzinne".

Rekuperatory.pl
stały się jednym z założycieli Grupy Technicznej
„Wentylacja Mechaniczna z odzyskiem ciepła – domy
jednorodzinne”
powstałej w ramach Stowarzyszenia Polska
Wentylacja
. Prezesem Grupy został dyrektor marketingu i założyciel
Rekuperatory.pl Maciej Kosowski. Do aktywnego udziału
w pracach Grupy Technicznej zaproszeni zostali przedstawiciele
innych firm, członków Stowarzyszenia.
W ramach pracy Grupy Technicznej przystępujemy do przygotowaniu
zbioru wytycznych bazujących na obowiązujących
przepisach i normach oraz na wiedzy technicznej i doświadczeniach.
Celem naszego działania jest opracowanie wytycznych
stanowiących podstawę do prawidłowego projektowania
i realizacji małych i średnich instalacji wentylacyjnych z odzyskiem
ciepła.
- mówi Maciej Kosowski.
W założeniach wytyczne będą dokumentem
przydatnym projektantom, instalatorom, inspektorom nadzoru
oraz inwestorom. Rolą wytycznych będzie usystematyzowanie
informacji oraz określenie niezbędnych wymogów, jakie powinna
spełniać instalacja oraz określenie standardów jakościowych
jej wykonania.
Dokument ma służyć zarówno jako wytyczne dla firm projektowych
i wykonawczych, jak również jako dokument odniesienia
w relacjach pomiędzy wykonawcami i inwestorami.
W ramach pracy Grupy Technicznej przeanalizowane zostaną
przepisy budowlane i wentylacyjne, a także normy dotyczące
wentylacji, jakie obowiązują w naszym kraju, a nie przystają
technologicznie do zmian, jakie miały miejsce w technologiach
wentylacyjnych w ciągu kilku ostatnich lat.
Gotowe wytyczne bedą promowane zarówno wśród specjalistów
branżowych, jak i wśród klientów końcowych.