SPS KLIMA, w wyniku audytu certyfikacyjnego przeprowadzonego przez firmę SAI GLOBAL,otrzymała certyfikaty ISO 9001, ISO 14001.

SPS Klima z certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 14001
Firma SPS KLIMA Sp. z o.o. przeszła pozytywnie audyt certyfikacyjny wdrożonego w ubiegłym roku Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego na zgodność z normami ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.

Audyt certyfikujący został przeprowadzony w połowie lutego przez firmę SAI GLOBAL Assurance Services Ltd. Certyfikaty zostały wydane przez niezależny podmiot i są obiektywnym dowodem, że SPS KLIMA zabiega o doskonalenie jakości obsługi, buduje długotrwałe relacje z Klientami oraz dba o środowisko naturalne.
Równocześnie wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania stawia przed SPS KLIMA zadanie ciągłego doskonalenia i podejmowania działań wskazanych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, do których należą między innymi: stałe podnoszenie jakości obsługi Klientów, doskonalenie zarządzania relacjami z Klientami, podnoszenie kwalifikacji Pracowników, uświadamianie i angażowanie Pracowników do działań na rzecz jakości oraz ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i spełnienie wymagań określonych w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, wdrożony w firmie SPS Klima Sp. z o.o., obejmuje wszystkie obszary działania istotne z punktu widzenia ekonomii Firmy i relacji z Klientami oraz odpowiednie procedury wewnętrzne.

[attach=attach1][/attach][attach=attach2][/attach]