SPS KLIMA - CD
Na SPS KLIMA - CD:
- Program doborowy systemu VRV PAC - Design Software z pełną dokumentacją w języku polskim, pozwala na obliczenia i dobór instalacji chłodniczej i sterowania. Program automatycznie ostrzega projektanta o przekroczeniu dopuszczalnych długości instalacji, o przewymiarowaniu systemu pod względem wydajnościowym. Na wydruku wyników zestawia i specyfikuje wszystkie elementy instalacji chłodniczej i układu sterowania. Zestawia w tabelce ilości czynnika chłodniczego i oblicza średnice przewodów podając je potem w specyfikacji instalacji. >>> więcej
- Program doboru urządzeń typu split firmy McQuay Mc Split dobiera urządzenia na podstawie warunków klimatycznych zewn. i wewn., sprężu dyspozycyjnego, wydatku powietrza, hałasu, czynnika chłodniczego. Program oblicza zyski ciepła i wrysowuje proces zachodzący w klimatyzatorze na wykresie i-x. >>> więcej

Wydawca: SPS KLIMA Sp. z o.o. www.klimatyzacja.sanyo.com.pl
>>zamówienie CD
Źródło: SPS Klima Sp. z o.o.