SPS-DUO - to podwieszana centrala wentylacyjna o najwyższym na rynku odzysku ciepła - do 82%, realizowanym przez układ dwóch wymienników obrotowych.
Typoszereg urządzeń SPS-DUO VBW Enngineering składa się z dwóch wielkości: SPS-DUO wlk. 1 o wydatku od 700 m³/h do 2400 m³/h oraz SPS-DUO wlk. 2 o wydatku od 2400 m³/h do 4500 m³/h. Zastosowane rotory napędzane są poprzez wspólny pasek klinowy silnikiem niskoobrotowym. Jest on pozbawiony przekładni mechanicznej, co pozwala na zmniejszenie zużycia potrzebnej energii elektrycznej.
W urządzeniu o długości 1880 mm zespół wymiennika obrotowego zajmuje mniej niż 300 mm. Dla porównania długość odpowiedniego dla tej wielkości wymiennika krzyżowego jest znacznie większa (wynosi do 1050 mm), a jednocześnie nie zapewnia odzysku temperaturowego na tak wysokim poziomie.
Zastosowanie wymienników ciepła to, poza oszczędnościami ekonomicznymi, znaczne zmniejszenie miejsca zajmowanego przez urządzenie.
Odpowiednie wydatki przepływu powietrza zapewniają wentylatory osiowo-promieniowe z napędem bezpośrednim. Konstrukcja obudowy pozwala na rozbudowę urządzenia poprzez dodanie kolejnych bloków, takich jak chłodnicy wodnej/freonowej lub/i sekcji tłumienia.
SPS-DUO standardowo przystosowane jest do podwieszenia, istnieje jednak możliwość postawienia centrali na nóżkach, wówczas obsługa urządzenia jest od góry.
Centrale w standardzie wyposażone są w przepustnice wielopłaszczyznowe i połączenia elastyczne, ułatwiające montaż na obiekcie. Położenie połączeń elastycznych jak najwyżej krawędzi urządzenia, ułatwia poprowadzenie kanałów.
Centrale SPS-DUO mogą być dostarczane z kompletnym układem automatyki.
Zakres wydajności centrali wentylacyjnej SPS DUO (m³/h):