O 20 procent w stosunku do roku poprzedniego wzrosła sprzedaż central klimatyzacyjno-wentylacyjnych VENTUS z odzyskiem energii w Polsce.


Mimo wzrostu popularności rozwiązań przynoszących oszczędność energii świadomość ekologiczna Polaków – co potwierdziły badania przeprowadzone jeszcze we wrześniu tego roku przez SMG/KRC na zlecenie VTS – wciąż nie napawają radością.
Rosnące koszty energii, względy ochrony środowiska, a czasem przepisy prawa zmuszają inwestorów, projektantów i użytkowników obiektów wyposażonych w centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne do szukania dróg redukcji zapotrzebowania na energię do ich ogrzewania lub chłodzenia. Oprócz dobrej izolacji termicznej obiektów ogromną rolę odgrywa w tym przypadku odzysk ciepła. Idea odzysku ciepła z instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej polega na użytecznym wykorzystaniu ciepła odpadowego, które zostałoby bezpowrotnie stracone w przypadku układu bez odzysku.
W krajach, w których rynek urządzeń klimatyzacyjnych rozwija się dynamicznie
- mówi Przemysław Godzwon, Chief Sales & Marketing Officer VTS – czynnikiem decydującym o zakupie jest przede wszystkim cena. Tam gdzie klimatyzacja jest powszechniejsza decydującą rolę odgrywa jej funkcjonalność stąd też, urządzenia z funkcją odzysku energii cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W Polsce i w Rosji nastąpił w 2008 roku zauważalny 20% wzrost liczby sprzedanych central z odzyskiem energii. To wynik o kilka punktów procentowych wyższy od ogólnej dynamiki sprzedaży, na który wpływ mają uwarunkowania klimatyczne.

W regionie Centralnej Europy często się zdarza
– dodaje mgr inż. Marek Obuchowski Product Manager VTS HQ - że systemy te dobierane są jedynie z myślą o odzysku ciepła w okresie zimowym. Dokonując takiego wyboru łatwo zapomnieć, że mogą one również przynieść istotne oszczędności w gorącym okresie letnim realizując odzysk chłodu. Biorąc pod uwagę, że technologia pozyskania tego drugiego typu energii jest znacznie bardziej kosztowna i skomplikowana niż wytwarzanie ciepła, temat wydaje się być godnym uwagi i pracujemy nad nowymi rozwiązaniem technicznymi, które pozwolą wyeliminować te ograniczenia.

Inaczej przedstawia się sytuacja na rynku ukraińskim
– mówi dalej Przemysław Godzwon, Chief Sales & Marketing Officer VTS - gdzie mimo silnego wzrostu sprzedaży różnice nie są tak duże i dynamika sprzedaży central z odzyskiem energii tylko nieznacznie przewyższa wzrost liczby sprzedanych central ogółem. Szczególnym przypadkiem jest rynek krajów arabskich, gdzie wzrost sprzedaży central z odzyskiem energii wynosi niemal 95% i jest dwukrotnie większy od wyników sumarycznych.
W ostatnich latach obserwuje się stopniowe ocieplanie klimatu na Ziemi. Mamy zatem do czynienia ze stopniowym wydłużeniem okresu letniego w stosunku do zimy oraz ogólnym wzrostem temperatur powietrza mierzonych na przestrzeni całego roku. Dla skrajnie ciepłych bądź chłodnych stref klimatycznych, układy z odzyskiem (rekuperatory i regeneratory) są z reguły dedykowane do odzyskiwania tylko jednej z wyżej wspomnianych postaci energii cieplnej, podczas gdy w strefach umiarkowanych istnieje zasadność wykorzystania raz zainstalowanych komponentów do pracy zarówno latem jak i zimą. Od pewnego czasu – potwierdza Marek Obuchowski - obserwowana jest tendencja adaptacji systemów realizujących odzysk tylko jednej z przytoczonych form energii do pracy wielosezonowej. Aby tego dokonać, konieczne staje się ponowne przeliczenie wcześniej zainstalowanych komponentów, a w wybranych przypadkach również nieznaczna modyfikacja w samej ich konstrukcji. Ostatecznym wyznacznikiem opłacalności całego przedsięwzięcia jest zawsze obniżenie zapotrzebowania na moc po zastosowaniu odzysku.
Gdziekolwiek jesteśmy
– dodaje Blanka Przybysz – Skrzyniarz, Corporate Marketing Manager VTS HQ - staramy się poszerzać wiedzę na temat odzysku energii. Mówimy o tym na targach, podczas bezpośrednich spotkań z klientem, podczas spotkań eventowych czy na łamach naszych wydawnictw firmowych i lokalnych stronach internetowych vtsgroup.com. v
Badanie typu Omnibus, które przeprowadziło SMG/KRC na zlecenie VTS jeszcze we wrześniu tego roku jasno pokazało, że póki co świadomość ekologiczna Polaków jest jeszcze mała. Prawie co trzeci Polak deklaruje, że nie podejmuje żadnych działań skierowanych w celu ochrony środowiska. Taka sama grupa Polaków przyznaje, że nie robi nic w celu oszczędzania energii elektrycznej. Jeśli Polacy podejmują jakieś działania skierowane na ochronę środowiska, to są to głównie segregacja śmieci (36%) oraz – w znacznie rzadziej - oszczędzanie energii elektrycznej (18%). Polacy chcący oszczędzić energię elektryczną najczęściej gaszą niepotrzebne oświetlenie (40%) lub korzystają z żarówek energooszczędnych (32%).
Co drugi Polak ocenia swój poziom zaangażowania w działania sprzyjające oszczędzaniu energii jako średni, a co czwarty – jako niski. Prawie połowa Polaków (46%) ma poczucie, że ich postępowanie ma niewielki wpływ na ochronę środowiska, a prawie co trzeci Polak uważa, że w ogóle lub raczej nie ma takiego wpływu.
Źródło: www.vtsgroup.pl