Analitycy rekomendują „sprzedaj w wezwaniu” z ceną docelową 14,40 zł wobec ceny w wezwaniu 14,50 zł. Cena w wezwaniu jest o 29% wyższa względem ceny zamknięcia z dnia 27 kwietnia 2012.

Sprzedaj akcje Centrum Klima w wezwaniu - rekomendacja DI BRE
Analitycy DI BRE przygotowali rekomendację dotyczącą akcji Centrum Klima od dotychczasowych większościowych akcjonariuszy Spółki.

Analitycy rekomendują „sprzedaj w wezwaniu” z ceną docelową 14,40 zł wobec ceny w wezwaniu 14,50 zł. Cena w wezwaniu jest o 29% wyższa względem ceny zamknięcia z dnia 27 kwietnia 2012.

W [attach=attach1]raporcie[/attach] czytamy:
- „Po zawarciu umowy odkupu 51,8% udziałów akcjonariuszy kontrolujących (Marka Perendyka oraz Wojciecha Jakrzewskiego) Lindab AB ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Centrum Klima przez pozostałych właścicieli. Wzywający chce nabyć 48,2% akcji znajdujących się w obrocie po 14,50 PLN za akcję (co odpowiada wartości, za jaką odkupywane są udziały od akcjonariuszy kontrolujących). Cena w wezwaniu jest o 29% wyższa względem ceny zamknięcia z dnia 27.04.2012 oraz o 39% wyższa od średniej ważonej wolumenami za ostatnie 6 miesięcy.
- Przy cenie w wezwaniu Spółka notowana jest na wskaźnikach 13,3 P/E’12 i 8,1 EV/EBITDA’12 z 0,5% dyskontem na wskaźniku cena/zysk do spółek porównywalnych i 11,9% premią na EV/EBITDA. Dodatkowo, wartość wezwania po uwzględnieniu 0,95 PLN dywidendy wypłaconej z zysku za lata 2010- 2011 jest o 0,30 PLN wyższa od 6-ścio miesięcznej średniej za IH’11, kiedy akcje Centrum Klima były notowane najwyżej od SPO w X’09 roku.
- Biorąc pod uwagę słaby 1Q’12 uważamy, że cena w wezwaniu Lindab jest bardzo atrakcyjna, a akcjonariusze powinni pozytywnie odpowiedzieć na wezwanie.
- Nasza 9-cio miesięczna cena docelowa Centrum Klima pokrywa się z zaproponowaną przez Lindab ceną wezwania”.

[attach=attach1]Pełna treść rekomendacji DI BRE (pdf)[/attach]