Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady.

Sprzątanie świata - 17-19 września
Sprzątanie świata - Clean up the World. Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady.
Hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata - Polska” brzmi: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. W jaki sposób fakt selekcjonowania śmieci może mieć wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna! Segregacja odpadów, a zaraz po niej ich recykling doprowadza do zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, a od ich obecności z kolei zależy przetrwanie gatunków. Dzięki sortowaniu śmieci oszczędzamy drzewa i lasy poprzez powtórne wykorzystanie makulatury albo doprowadzamy do mniejszego zużycia ropy naftowej, poddając recyklingowi zebrany plastik. Chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie tylko same drzewa lecz cały ekosystem od nich zależny - miliony gatunków leśnych połączonych ze sobą nierozerwalnie poprzez łańcuchy pokarmowe i inne sieci zależności. Z kolei poprzez zmniejszenie zużycia ropy naftowej będziemy emitować mniej dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu. Dzięki temu będziemy pozytywnie wpływać na klimat, nie narażając innych gatunków na negatywne konsekwencje globalnego ocieplenia. Ponadto ochronimy przyrodę przed
szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Zyskają na tym przede wszystkim gatunki wyjątkowo wrażliwe takie jak rzadkie, zagrożone wyginięciem rośliny, porosty, czy owady.

Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska” również pragną zwrócić uwagę na potrzebę ochrony bioróżnorodności. Pamiętajmy, że najprostszym sposobem ochrony zagrożonych gatunków są nasze codzienne, świadome decyzje. Segregując odpady, oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód komunikacją publiczną lub rowerem chronimy zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i nas samych!

Już 17-sty raz „Sprzątanie Świata” ma miejsce w Polsce!
W tym roku termin ogólnoświatowej akcji „Clean up the World” przypada na 17 - 19 września. W tym czasie Fundacje zachęcają wszystkich mieszkańców Polski, by organizowali lokalne akcje sprzątania. W tym roku w sposób szczególny pragniemy skupić się na wodzie i zachęcić Polaków do sprzątania na terenach
nadrzecznych. Wobec wyjątkowej sytuacji w kraju i w całej Europie, w związku z licznymi powodziami i podtopieniami, pragniemy niezależnie od hasła przewodniego tegorocznej akcji, zainspirować Was do oczyszczania terenów nadwodnych.
- czytamy na stronie internetowej www.naszaziemia.pl.

Na portalu internetowym Fundacji www.naszaziemia.pl zamieszczona została ankieta dotycząca udziału w akcji „Sprzątanie świata - Polska”. Uczestnicy akcji mogą przesyłać m.in. zdjęcia.

Sprzątanie świata - Clean up the World. Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady.