Sprężarki tłokowe RefComp serii P są stosowane w większości instalacji chłodniczych. Obecnie, rodzina sprężarek tłokowych serii P składa się z 26 modeli (4, 6 oraz 8 cylindrów) o wydatku od 35 do 222 m3/h.


Sprężarki tłokowe są stosowane w większości instalacji chłodniczych
oraz, choć znacznie rzadziej, klimatyzacyjnych. Sprężarki
RefComp serii P idealnie pasują do tych zastosowań. Pomimo osiąganej
od wielu lat wysokiej jakości, RefComp stale rozwija tę linię
produktów. W efekcie osiągnięto najwyższy poziom wydajności
przy najmniejszej możliwej głośności urządzeń. Obecnie, rodzina
sprężarek tłokowych serii P składa się z 26 modeli (4, 6 oraz 8 cylindrów).
Zapewniają wydatek od 35 do 222 m3/h przy zastosowanych
silnikach elektrycznych od 6 do 70 Hp.
Elastyczność i zakres zastosowań


Sprężarki serii P mogą pracować z czynnikiem R22 lub, bez jakichkolwiek
zmian konstrukcyjnych, z czynnikami bezchlorowymi
(407C, R134a, R404A, R507). Zaprojektowane specjalnie pod kątem
zastosowania w chłodnictwie i klimatyzacji, do pracy w średnich
i niskich temperaturach, sprężarki serii P znakomicie sprawdzają się
dla temperatur skraplania do 80°C (z R134a) oraz dla temperatur
odparowania do -40°C (z R22, R404A lub R507).
Dostępne są z większym (H) silnikiem dla zastosowań klimatyzacyjnych
oraz mniejszym (L) dla zastosowań chłodniczych.
Standardowo, sprężarki są wyposażone w silniki trójfazowe
z dzielonym uzwojeniem, chociaż na specjalne zamówienie dostępne
są także urządzenia z silnikiem o uzwojeniach w układzie
gwiazda/trójkąt. Pierwsze rozwiązanie pozwala znacznie zredukować
pobór prądu w momencie rozruchu. Aby pokonać opory,
zalecane jest zastosowanie systemu odciążenia w trakcie rozruchu
(Start Unloader – SU), który wyrównuje ciśnienia po stronie ssania
i tłoczenia, w początkowej fazie pracy. Ze względu na charakterystykę
zastosowanych silników elektrycznych, system odciążenia
w trakcie rozruchu jest zbędny w sprężarkach ośmiocylindrowych.
Standardowe silniki elektryczne (400V/3/50Hz) mogą być
na specjalne życzenie zastąpione silnikami pracującymi na innym
napięciu lub innej częstotliwości.
Dla sprężarek cztero- i sześciocylindrowych, w razie potrzeby,
istnieje możliwość wyjścia poza standardowy zakres pracy,
dzięki obniżeniu temperatury gazu po stronie tłoczenia, poprzez
dodatkowe chłodzenie sprężarki lub wtrysk cieczy. W zależności
od warunków, dodatkowe chłodzenie można osiągnąć stosując
wentylator lub system wtrysku cieczy zblokowany z elektronicznym
modułem sterującym (LCM) wyposażonym w sondę temperatury
(termistor) po stronie tłoczenia. Obydwa rozwiązania są dostępne
jako wyposażenie dodatkowe.
Wydajność
Jako wyposażenie dodatkowe, dostępna jest jedno- lub dwustopniowa
regulacja wydajności (dwustopniowa dostępna jest tylko
dla sprężarek SP6 oraz SP8): 100-50-0% lub 100-75-50-0%, uzyskana
poprzez wyłączenie części cylindrów.
Płyty zaworowe, poprzez odpowiedni dobór kształtu i zastosowanych
materiałów, pozwalają na minimalizację oporów zapewniając
możliwie największą wydajność.
Na minimalizację oporów wpływa również odpowiednia konstrukcja
tłoków i pierścieni tłokowych. Specjalne ukształtowanie
powierzchni zapewnia optymalne smarowanie oraz zredukowane
do minimum opory tarcia.
W sprężarkach SP4LN-SP4HN / SP4LF-SP4HF zastosowano termistorowo
sterowane grzałki karteru, minimalizujące zużycie energii
elektrycznej.
Optymalne smarowanie
Cyrkulacja oleju jest zapewniona dzięki kanałom w wale korbowym,
gwarantującym właściwe smarowanie panewek, łożysk oporowych
oraz korbowodów w każdych warunkach. W sprężarkach
serii SP4LN / SP4HN zastosowano smarowanie rozbryzgowe, osiągane
poprzez wykorzystanie siły odśrodkowej. Ten rodzaj smarowania
posiada następujące zalety:
• minimalizacja ilości części mechanicznych;
• rozcieńczenie czynnika chłodniczego
i oleju co owocuje eliminacją
niebezpieczeństwa powstawania piany;
• zmniejszenie przenikania oleju
do obiegu chłodniczego;
• prawidłowe smarowanie również
w trakcie rozruchu i podczas
szybko zmieniających się warunków
pracy;
• optoelektroniczny czujnik oleju
dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
Wszystkie pozostałe sprężarki (włącznie
z SP4LF / SP4HF), są dostarczane
ze smarowaniem wymuszonym za pośrednictwem
zębatej pompy olejowej napędzanej bezpośrednio poprzez wał silnika elektrycznego. Wbudowane
zabezpieczenie (by-pass) chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
oleju. Na specjalne zamówienie, możliwe jest zainstalowanie
presostatu olejowego.
Grzałka karteru (wyposażenie dodatkowe) chroni przed skutkami
nadmiernego zgęstnienia oleju podczas długotrwałego przestoju.
Filtr oleju (w modelach z ciśnieniowym smarowaniem) charakteryzuje
się wysoką skutecznością dzięki dużej powierzchni wewnętrznej.
Zawory zwrotne (z wyjątkiem SP4LN-SP4LF / SP4HN-SP4HF)
po stronie niskiego ciśnienia zabezpieczają przed nadmiernym
zmniejszeniem ciśnienia w karterze, a w efekcie przed spienianiem
się oleju.
Wydajny reduktor Venturi (z wyjątkiem SP4LN-SP4HN / SP4LFSP4HF)
zapewnia właściwą transmisję oleju z wejścia do karteru.
Niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania
Zawory ssawne i tłoczne, dzięki zastosowaniu materiałów o wysokiej
odporności na zużycie, charakteryzują się wysoką bezawaryjnością.
Wał korbowy wykonany z hartowanej stali charakteryzuje się
sztywnością i powierzchniową odpornością na ścieranie.
Wykonane z utwardzanego aluminium korbowody odznaczają
się doskonałymi parametrami mechanicznymi przy minimalnej wadze.
Silnik elektryczny jest wyposażony w termistory, umieszczone
w uzwojeniach, podłączone do elektronicznego układu zabezpieczającego
INT 69 VS pozwalającego na ciągłą kontrolę temperatury.
Dodatkowe czujniki temperatury po stronie tłoczenia są dostępne
jako wyposażenie dodatkowe.
Filtr po stronie ssania zabezpiecza przed przedostawaniem się
potencjalnych zanieczyszczeń do sprężarki.
Zawór bezpieczeństwa (by-pass) umiejscowiony pomiędzy stroną
ssania i tłoczenia jest ustawiony na maksymalną dopuszczalną
różnicę ciśnienia.
Stabilność
Sprężarki cztero-, sześcio- i ośmiocylindrowe charakteryzują się
wysoką liczbą cykli sprężania na minutę (odpowiednio ponad 5800,
8700 oraz 11600 cykli na minutę) zapewniając stabilny poziom ciśnienia
po stronie tłoczenia.
Wyważenie ruchomych części mechanicznych minimalizuje
drgania oraz ogranicza głośność urządzenia.
Pozostałe drgania są tłumione przez sprężynowe stopki antywibracyjne
(za wyjątkiem sprężarek serii SP8, w których zastosowano
stopki gumowe).

Kompaktowa konstrukcja i łatwość instalacji

Sprężarki serii P charakteryzują się kompaktową konstrukcją,
gdzie wymiary oraz umiejscowienie podłączeń pozostają
w zgodności ze standardami obowiązującymi w branży. Dzięki
temu mogą, bez konieczności przeróbek instalacji,
zastąpić produkty konkurencyjne.
Standardowym wyposażeniem są
zawory odcinające, zarówno po stronie
ssania jak i tłoczenia. Wyjątek stanowią
sprężarki ośmiocylindrowe, wyposażone
po stronie ssania w przyłącze
lutowane.
Skrzynka elektryczna jest wykonana
w klasie szczelności IP54. Zawiera
ona podłączenia elektryczne
oraz układ zabezpieczający.

Łatwość obsługi

Konstrukcja sprężarek serii P zapewnia
łatwość obsługi.
Grzałka karteru (wyposażenie dodatkowe)
jest montowana w specjalnym
kanale zlokalizowanym w dolnej
części obudowy (w przypadku SP4LF-SP4HF
/ SP4LN-SP4HN models) lub w specjalnej miedzianej
osłonie (dla pozostałych modeli), aby zapewnić możliwość
wymiany bez konieczności usuwania czynnika chłodniczego
lub oleju.
Elementy systemu regulacji wydajności oraz filtr oleju są łatwo
dostępne również po zainstalowaniu urządzenia.
Mocowanie silnika elektrycznego przy pomocy śrub pozwala
na jego nieskomplikowaną wymianę (z wyjątkiem SP4LN-SP4HN
/ SP4LF-SP4HF).

Wyposażenie standardowe

Standardowe wyposażenie: silnik elektryczny z dzielonym
uzwojeniem (400V/3/50Hz); zawór odcinający po stronie ssania
(1); zawór odcinający po stronie tłoczenia; zintegrowany zawór
bezpieczeństwa; wziernik do kontroli poziomu oleju; filtr oleju (2);
wypełnienie olejem; termistory w uzwojeniach silnika; elektroniczny
moduł zabezpieczający INT 69 VS (230V/1/50-60 Hz); skrzynka
elektryczna w klasie szczelności IP54; wypełnienie azotem, amortyzatory
sprężynowe (3).
(1) Za wyjątkiem sprężarek SP8L5000-SP8L500E...SP8H7000-
SPH700E, wyposażonych po stronie ssania w przyłącza lutowane.
(2) Za wyjątkiem SP4LN-SP4HN, gdzie zastosowano smarowanie
rozbryzgowe.
(3) Za wyjątkiem SP8L5000-SP8L500E…SP8H7000-SPH700E, wyposażonych
w amortyzatory gumowe.
Wyposażenie dodatkowe
Sprężarki mogą być wyposażone w zintegrowany system regulacji
wydajności. Użytkownik sam decyduje czy chce otrzymać
system zainstalowany fabrycznie, czy też w postaci zestawu do samodzielnego
montażu. Dostępne stopnie regulacji:

Ponadto dostępne jest następujące wyposażenie dodatkowe: zawór odcinający po stronie ssania lub podłączenie kołnierzowe
(5), silnik elektryczny pracujący na niestandardowym napięciu, system
odciążenia w trakcie rozruchu (6) (SU), system wtrysku cieczy
wraz z modułem kontrolnym (6), wentylator dla dodatkowego
chłodzenia (6), Sprężynowe amortyzatory drgań (5), elektroniczne
zabezpieczenie silnika INT390 (7) (zamiast INT69 VS), czujniki temperatury
po stronie tłoczenia, grzałka karteru, presostat olejowy
MP54 (8), elektroniczny presostat olejowy (8), optoelektroniczny
czujnik poziomu oleju (9), zawór '73erwisowy (olejowy), podłączenia
do pracy równoległej.
Standardowo, wyposażenie dodatkowe jak moduły zabezpieczające,
grzałki czy cewki regulacji wydajności, pracują na napięciu
230V AC 50/60 Hz, jakkolwiek jest możliwe ich przygotowanie wg
specjalnych wymagań klienta.
(5) Dotyczy sprężarek SP8H oraz SP8L.
(6) Za wyjątkiem sprężarek SP8H oraz SP8L.
(7) Za wyjątkiem sprężarek SP4HF / SP4HN oraz SP4LF / SP4LN.
(8) Za wyjątkiem sprężarek czterocylindrowych SP4HN oraz
SP4LN ze smarowaniem rozbryzgowym.
(9) Dotyczy sprężarek czterocylindrowych SP4HN oraz SP4LN
ze smarowaniem rozbryzgowym.
Czynniki chłodnicze “HFC” i oleje estrowe „POE”
Sprężarki serii P mogą pracować z czynnikami chłodniczymi
HCFC (R22) oraz bezchlorowymi HFC (R407C, R404A, R507 oraz
R134a). Jedyną różnicą jest zastosowany olej. Oleje estrowe (POE)
muszą być stosowane w przypadku pracy z czynnikami bezchlorowymi
(HFC). Ze względu na wysoką higroskopijność, oleje takie
nie mogą mieć kontaktu z powietrzem. Również wilgoć w obwodzie
chłodniczym nie może przekraczać wartości 50 ppm.
W przypadku zamawiania sprężarek do pracy z czynnikami HFC,
w kodzie produktu należy dodać literę “E”. Np. sprężarka SP4HF1000
jest dedykowana do pracy z czynnikiem HCFC (olej mineralny) zaś
ta sama sprężarka, ale z kodem SP4HF100E jest wypełniona olejem
estrowym do pracy z czynnikami HFC. W poniższej tabeli zamieszczono
stosowane oleje:

* Dla aplikacji, w których temperatura skraplania jest wyższa niż
+55°C
Silnik elektryczny
W wykonaniu standardowym, sprężarki serii P są wyposażone
w silnik elektryczny trójfazowy z dzielonym uzwojeniem (50/50)
pracującym na napięciu 400V/3/50Hz lub 460V/3/60Hz. Silniki pracujące
na innym napięciu lub wyposażone w uzwojenia Y/Δ (gwiazda/
trójkąt) są dostępne na specjalne zamówienie.

Moduły zabezpieczająceSprężarki są wyposażone
w moduł zabezpieczający
INT 69 VS, który poprzez 6
termistorów wbudowanych
w uzwojenia, zapewnia ciągły
monitoring temperatury.
W przypadku przegrzania silnika,
sprężarka zostaje automatycznie
wyłączona. Ponowne uruchomienie
jest możliwe tylko po ostygnięciu
silnika i wymaga ręcznego zresetowania modułu.
Opcjonalnie, możliwe jest podłączenie dodatkowego
termistora, mierzącego temperaturę po stronie tłoczenia. Sprężarki
serii P (za wyjątkiem SP4LF-SP4HF / SP4LN-SP4HN) mogą być
wyposażone (opcjonalnie) w moduł zabezpieczeń INT 390, który
oprócz kontroli temperatury uzwojeń, zabezpiecza przed zanikiem
lub odwróceniem faz.
Autor: Marcin Bujak Manager Sprzedaży, Termokey
Źródło: IGLOTECH news nr 1 2008