Sprężarki marki COPELAND zastępują dotychczasowe marki DWM COPELAND i PRESTCOLD. Zbliżone konstrukcje i zunifikowane części sprawiają, że nie ma kłopotów w serwisie z częściami zamiennymi. W przypadku naprawy gwarancyjnej na wymianę dostarczana jest sprężarka COPELAND.
Zakres zastosowania sprężarek

• urządzenia klimatyzacyjne
• pompy ciepła
• zakres normalnego chłodzenia i głębokiego mrożenia

Cechy konstrukcyjne

• konstrukcja hermetyczna gazoszczelna
• chłodzenie silnika sprężarki gazem ze strony ssawnej
• ograniczenie pulsacji ciśnienia przez wewnętrzne tłumiki
• wibracje i drgania sprężarki są ograniczone przez mocowanie do podłoża za pomocą specjalnych sprężyn
• zaleca się mocowanie sprężarki dodatkowo za pomocą specjalnie dostarczonych tłumików drgań
• po stronie gazowej sprężarki posiadają przyłącza do lutowania lub króciec gwintowany rotalock
• zasilanie elektryczne jest zabezpieczone nadprądowym wyłącznikiem termicznym Klixon reagującym na przekroczenie wartości prądu i temperatury

Elementy grzejne

• modele typoszeregu CR zawierają elementy grzejne o zdolności do samoregulacji w zakresie od 4 do 40W, element grzejny znajduje się w standardowej obudowie
• modele typoszeregu QR ogrzewanie przenośne o mocy 65W na napięcie 230V wchodzi w skład dostawy obejmującej sprężarkę

Uwagi ogólne

• wszystkie modele są fabrycznie napełnione olejem i zawierają gaz ochronny w odpowiedniej ilości
• zalecane rodzaje olejów:
- typ CR: Texaco WF 32, Shell Clavus 22-12
- typ QR: Copeland "White Oil"
• max. dopuszczalne nadciśnienia:
- po stronie ssawnej: 17 bar
- po stronie tłocznej: 26,5 bar
• czynnik chłodniczy: sprężarki typu CR i QR są dopuszczone do współpracy z czynnikiem chłodniczym R22, dla którego w tablicach zestawiono wydajności chłodnicze w W. Nie zaleca się stosowania czynnika R 502 z uwagi na jego wysoką zdolność do rozkładu ozonu.


STANDARDOWE SPRĘŻARKI PÓŁHERMETYCZNE

Zakres zastosowania sprężarek

O zakresie zastosowania sprężarek decydują:
• rodzaj i własności czynnika chłodniczego
- temperatura parowania
- temperatura skraplania
- temperatura gazu po stronie ssawnej
- ciśnienie robocze
• rodzaj chłodzenia
• temperatura otoczeniaCechy konstrukcyjne

Sprężarka i silnik napędowy znajdują się we wspólnej obudowie z żeliwa szarego, skręconej śrubami. Sprężarka napełniona jest olejem i gazem ochronnym.

Smarowanie:

- sprężarki chłodzone powietrzem lub wodą (model DK i DL) mają smarowanie rozbryzgowe
- sprężarki chłodzone gazem ze strony ssawnej posiadają pompę olejową z zaworem z możliwością pomiaru ciśnienia oleju
standardowa sprężarka chłodzona gazem ssawnej (poza DN) jest wyposażona wodny układ chłodzenia głowicy
zawory przelewowe:
- sprężarki jednostopniowe 4, 6 i 8 cylindrowe mają wmontowany między przewód tłoczny ssawny zawór przelewowy na ciśnienie 35+/-3 bar, który otwiera się po przekroczeniu dopuszczalnej różnicy ciśnień
- sprężarki dwustopniowe (typ D9 i D6) mają wmontowane zawory przelewowe między średni i niski stopień ciśnienia i nastawione są na wartość 15 bar
sprężarki TWIN chłodzone gazem ze strony ssawnej (poza DN):
- posiadają wspólne komory po stronie ssawnej z zaworem odcinającym i jedno wspólne przyłącze przewodu tłocznego
- montowane są na dwóch szynach w kształcie U

Wyposażenie dodatkowe sprężarek:

- filtr oleju
- zawory odcinające po stronie ssawnej i tłocznej z króćcami do manometrów
- filtr gazu po stronie ssawnej

Uwagi ogólne

Maksymalne dopuszczalne nadciśnienie robocze (zgodnie z ISO 5149)
- strona ssąca 20,5 bar
- strona ssawna 25,0 bar

Czynniki chłodnicze

- sprężarki są przewidziane do zastosowania na czynniki R 12, R 22 i R 502. z uwagi na to, że czynniki R 12 i R 502 mają dużą skłonność do niszczenia warstwy ozonowej odchodzi się stopniowo od ich zastosowań. Zalecanym czynnikiem chłodniczym jest R 22.
Regulacja wydajności jest możliwa przy modelach od 3 do 8 cylindrowych.
Rozruch silnika:
- w celu ograniczenia prądu rozruchu stosuje się silniki w połączeniu gwiazda-trójkąt lub uruchamia się część uzwojeń.

SPRĘŻARKI PÓŁHERMETYCZNE DISCUS

Zakres zastosowania sprężarek

Półhermetyczne sprężarki DISCUS mogą być stosowane dla czynników R 12, R 22 i R 502.Cechy konstrukcyjne

"Językowa" konstrukcja zaworów sterujących przepływem gazu w sprężarce.

Konstrukcja zaworów oraz płyt zaworowych:

- jeden grzybek zaworu tłocznego (ciśnieniowego) Discus
- jeden "język" zaworu ssawnego
- jedna płyta zaworowa składająca się z trzech części lutowanych na twardo

Cechy nowych rozwiązań zaworów:

• zachowanie dobrej szczelności gniazda Discus w czasie pracy oraz postoju
• niedopuszczenie do zatarcia zaworu nawet po długoletniej eksploatacji
• poziom hałasu odpowiada wartościom dla dotychczas stosowanych zaworów
• grzałki w misce olejowej
- w celu ograniczenia zbyt wysokiej rozpuszczalności czynnika chłodniczego w oleju należy zastosować grzałkę miski olejowej. W zależności od życzenia klienta sprężarka może być dostarczona łącznie z zainstalowaną w niej grzałką lub bez niej, przy czym istnieje możliwość późniejszego, odrębnego montażu grzałki.

Silnik sprężarki

Zabezpieczony przed przeciążeniem za pomocą termistora. Z tego względu nie są wymagane przekaźniki nadprądowe w przewodach elektrycznych, o przekroczeniu dopuszczalnej temp. uzwojenia sygnalizują zainstalowane tam i podłączone do wyłącznika, umieszczonego w szafce elektrycznej sprężarki, czujniki termistorowe.

Rozruch silnika

- silniki są wykonane w sposób umożliwiający w określonych warunkach bezpośredni rozruch w przypadku, gdy bezpośredni rozruch jest niemożliwy, stosuje się silniki z przełącznikiem gwiazda/trójkąt lub przez uruchomienie części uzwojenia.

Materiał: www.tempcold.com.pl

Komentarze

  • pomylka

    to chyba pomylka piszecie o starych czynnikach chlodniczych - wstyd