SPRĘŻARKI CHŁODNICZE

Tytuł: SPRĘŻARKI CHŁODNICZE
Autorzy: Leszek Cantek, Mieczysław Białas
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Rok wydania: Gdańsk 2003
Stron: 274
Cena: 25,00 zł + opłata pocztowa za przesyłkę
UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY!!!
(Informacja z dn. 29.06.2004 r. Wydawnictwo PG w najbliższym czasie nie przewiduje wznowienia.)

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne. Jego treść jest zgodna z aktualnym programem studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Mogą z niego również korzystać studenci innych specjalności, zajmujący się problematyką sprężarek wyporowych. Skrypt może być również źródłem informacji dla inżynierów i techników zajmujących się konstrukcją, eksploatacją i remontami tych sprężarek.
Skrypt podzielono na 10 rozdziałów, obejmujących całokształt zagadnień związanych z teorią, projektowaniem i eksploatacją wyporowych sprężarek chłodniczych, tłokowych i rotacyjnych. Przedstawiono problematykę obciążeń dynamicznych sprężarek, dane doświadczalne oraz obliczenia wybranych elementów i zespołów tych sprężarek. Ostatnie trzy rozdziały poświęcono kolejno układom smarowania, sprężarkom bezsmarowym oraz napędom sprężarek. Układ skryptu, kolejność i treść poszczególnych rozdziałów, uwzględnia możliwość selektywnego korzystania ze skryptu w zależności od rodzaju zajęć. Numer rysunku lub tablicy występujących w skrypcie składa się z liczby oznaczającej numer rozdziału oraz liczby określającej kolejnymimerrysunku lub tablicy w danym rozdziale. Ułatwi to ich odszukanie przy zaznajamianiu się z treścią tych rozdziałów, w których autorzy odwołują się do ilustracji z innych rozdziałów. Przy opracowaniu treści skryptu wykorzystano dostępną literaturę, w tym ilustracje przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych sprężarek i ich części oraz dane doświadczalne, której ważniejsze pozycje zestawiono na końcu skryptu.
Autorzy skryptu mają nadzieję, że udostępniony studentom skrypt ułatwi przyswojenie aktualnej wiedzy dotyczącej sprężarek chłodniczych i będzie cenną pomocą do wykładów i zajęć projektowych poświęconych tym maszynom energetycznym.

Spis treści:
Wstęp
Wykaz oznaczeń
1. TEORETYCZNE PODSTAWY DZIAŁANIA SPRĘŻARKI W URZĄDZENIU CHŁODNICZYM
1.1. Rola sprężarki w urządzeniu chłodniczym
1.2. Chłodziarki gazowe
1.3. Chłodziarki parowe
1.4. Chłodziarki parowo-gazowe
1.5. Klasyfikacja sprężarek
1.6. Sprężarka doskonała
1.7. Wydajność sprężarki rzeczywistej
1.8. Praca, moc i sprawność energetyczna sprężarki rzeczywistej
1.9. Charakterystyki sprężarek
1.10. Sprężanie rzeczywistych gazów i par
1.11. Sprężanie dwu- i wielostopniowe
2. SPRĘŻARKI TŁOKOWE
2.1. Budowa sprężarek tłokowych
2.2. Elementy konstrukcyjne sprężarki tłokowej
3. SPRĘŻARKI ROTACYJNE JEDNOWAŁOWE
3.1. Sprężarka rotacyjana łopatkowa
3.2. Sprężarka z wirującym tłokiem
3.3. Sprężarka trochoidalna
3.4. Sprężarka spiralna
4. SPRĘŻARKI ROTACYJNE DWUWAŁOWE
4.1. Rozwój sprężarek rotacyjnych dwuwałowych
4.2.Zasada działania sprężarki śrubowej
4.3. Budowa sprężarek śrubowych
5. PROJEKTOWANIE SPRĘŻAREK
5.1. Kryteria obliczeniowe sprężarek tłokowych
5.2.Materiały konstrukcyjne
5.3. Wymiary główne
5.4. Obciążenia dynamiczne sprężarek
5.5.Zabezpieczenia sprężarek
6. ROZRZĄD SPRĘŻAREK
6.1. Zasada działania zaworów
6.2. Dobór zaworów
6.3. Budowa i rozmieszczenie zaworów w sprężarce
6.4. Materiały konstrukcyjne zaworów
6.5.Żywotność zaworów
7. REGULACJA WYDAJNOŚCI SPRĘŻAREK WYPOROWYCH
7.1. Regulacja wydajności przez oddziaływanie na zespół napędowy (grupa A)
7.2. Regulacja wydajności przez bezpośrednie oddziaływanie na procesy pracy
w cylindrze sprężarki (grupa B)
7.3. Regulacja wydajności przez pośrednie oddziaływanie na procesy pracy w cylindrze
sprężarki (grupa C)
7.4. Regulacja wydajności sprężarek rotacyjnych
7.5. Porównanie różnych sposobów regulacji wydajności sprężarek wyporowych
8. UKLADY OLEJOWE SPRĘŻAREK
8.1. Własności olejów sprężarkowych
8.2. Zachowanie się oleju w sprężarce i w urządzeniu chłodniczym
8.3. Układy olejowe sprężarek tłokowych
8.4. Smarowanie i chłodzenie sprężarki rotacyjnej
8.5. Projektowanie wybranych zespołów układu olejowego
9. SPRĘŻARKI BEZSMAROWE
9.1. Ekonomiczność stosowania sprężarek bezsmarowych
9.2. Budowa sprężarek bezsmarowych
10. NAPĘD SPRĘŻAREK
10.1.Połączenie silnik-sprężarka
1O02. Dobór silnika elektrycznego
10.3. Silniki napędowe sprężarek
Literatura

Źródło: ''

Komentarze