Od uroczystej gali wręczenia firmom chlodniczym Branżowych Certyfikatów Jakości minęło dokładnie 9 miesięcy. Czas na podsumowania...


W załączonym pliku .doc znajduje się datowane na 27 sierpnia 2008 r. podsumowanie sprawozdań ze stosowania Branżowych Certyfikatów Jakości złożonych przez chłodnicze firmy serwisowe. Zobacz sprawozdanie

Branżowy Certyfikat Jakości Chłodnictwo – Klimatyzacja – Pompy ciepła
, w skrócie BCJ, to program certyfikacyjny opracowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Chłodnictwa i Klimatyzacji, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, która jest jego wydawcą. Program ten służy jako narzędzie promowania solidnych przedsiębiorców. Wzmacnia działania gospodarcze przedsiębiorców, postępujących zgodnie z zasadami kodeksu etycznego i ekologii. Posiadanie Certyfikatu oznacza ważne referencje dla każdej firmy. Więcej o certyfikacje BCJ tutaj
Przy okazji informujemy, że przygotowywana jest II tura Branżowego
Certyfikatu Jakości Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła, do której
zgłosiło się już 26 przedsiębiorców. O terminie i miejscu gali powiadomimy po ustaleniu terminu. Zainteresowanych udziałem w gali jak i uzyskaniem certyfikatu zapraszamy do
kontaktu z KIGCHIK - e-mail: chik@chik.pl


Branżowy Certyfikat Jakości
chłodnictwo - klimatyzacja - pompy ciepła