Data rozpoczęcia
2013-01-28
Data zakończenia
2013-01-30
Miejsce
Lipsk

Od 28 do 30 stycznia 2013r. w Lipsku/Niemcy odbędzie się 16.edycja spotkania przedsiębiorców GREEN VENTURES. Będzie to impreza towarzysząca targom TERRATEC i ENERTEC. Na spotkanie zaprasza Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie.

Giełda kooperacyjna, jedna z największych tego typu imprez na terenie Niemiec jest organizowana dla firm z sektora ochrony środowiska i gospodarki energetycznej, w tym dla firm zajmujących się między innymi problematykę ochrony wody, powietrza i gleby, energii i budownictwa, recyklingu i materiałów i surowców odnawialnych. Swój udział zapowiedziały już firmy z krajów Zatoki Perskiej, Hiszpanii Danii, Finlandii, Polski, Czech, Chin, Wielkiej Brytanii, Węgier, Niemiec, Rosji, i wielu innych krajów. W 2013 roku, partnerem imprezy są kraje Zatoki Perskiej.

W poprzednich latach w spotkaniach „Green Ventures” wzięło udział ponad 4100 firm ze 103 krajów ze wszystkich kontynentów. Program imprezy pozwala na coroczny udział w spotkaniach bilateralnych zarówno dla firm , jak i organizacji z ok. 35 krajów na każdej imprezie. Forum odbywało się dotąd corocznie od 1998 roku w Niemczech, w latach 2002 i 2004 w Chinach, w 2008 roku we Włoszech, oraz w 2011 roku w Brazylii.


Zakres tematyczny Green Venture 2013 obejmuje między innymi następujące zagadnienia :
Ochrona wód, powietrza, ziemi
 Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody – planowanie, wykorzystanie, rozprowadzanie, Rekultywacja terenów i gruntów, Oczyszczanie powietrza i gleby oraz zapobieganie ich skażeniu, Likwidowanie niewypałów
Energia i budownictwo
 Planowanie gospodarki energetycznej (odzyskiwanie, dystrybucja, oszczędzanie), Energetyka odnawialna, Wytwarzanie energii cieplnej i jej przesył, Energia cieplna pochodząca z odpadów, Izolacje, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska budownictwo (architektura, projektowanie, metody budowania oraz sprzęt), Zarządzanie obiektami, Infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.), Modernizacja i restaurowanie obiektów, Burzenie obiektów i recykling
Recykling i materiały odnawialne
 Zbieranie i składowanie odpadów, transport i recykling, Kompostowanie odpadów, Wytwarzanie i wykorzystanie materiałów pozyskiwanych z surowców odnawialnych lub odpadów, Materiały ulegające biodegradacji

Podobnie jak w poprzednich latach, katalog on-line będzie uzupełniany na bieżąco o firmy, które zgłoszą praktycznie prawie do terminu rozpoczęcia imprezy. Dzięki temu, każdy z uczestników będzie miał możliwość wcześniej wybrać sobie odpowiadających mu partnerów do rozmów do indywidualnych rozmów dwustronnych.
W imprezie mogą uczestniczyć zarówno dostawcy urządzeń i podzespołów, jak też firmy handlowe, firmy zajmujące się transferem technologii, rozwijaniem wspólnych projektów rozwojowych, albo organizacje działające w danej dziedzinie. Równocześnie z „Green Ventures” odbywają się w Lipsku energetyki słonecznej „INTERSOLAR”,


Na stronie www.green-ventures.com oraz www.komfort-international.com znajdziecie Państwo linki informacjami na temat obydwu imprez.


Opłata za uczestnictwo wynosi 50 EUR dla firm z Polski, i 200 EUR dla firm z Niemiec
i obejmuje poniższy pakiet usług:
- uczestnictwo w całym programie giełdy kooperacyjnej „Green Ventures” 28-30.01.2013
- karty wstępu na imprezy targowe TerraTec i Enertec i konferencję Biomasową podczas
całego okresu trwania targów
- publikacja profilu firmy uczestnika w katalogu drukowanym i wersji katalogu on-line
- opieka tłumaczy podczas „Green Ventures” jeżeli jest to konieczne – przyjęty jest język
angielski jako język podstawowy do rozmów bilateralnych
- organizację, oraz rezerwacje i planowanie terminów spotkań bilateralnych
- obiad w miejscu imprezy 29 stycznia 2013
- udział w wieczornym bankiecie na terenie targów w dniu 28 stycznia 2013 i wieczorze
targowym 29 stycznia 2013
- udział w wycieczce - zwiedzanie innowacyjnych firm i projektów w Saksonii w dniu
30 stycznia 2013 roku

Green Ventures daje możliwość odbycia wielu optymalnie zorganizowanych spotkań i nawiązania bezpośrednich kontaktów. Od decyzji uczestników zależy skorzystanie z całego programu, czy tez z poszczególnych jego składowych. Preferencje i zainteresowanie poszczególnymi punktami programu, można zgłosić zaznaczając je na formularzu zgłoszeniowym.

Będziemy się cieszyć, ja będziemy mogli przywitać Państwa na Green Ventures 2013
w Lipsku.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem
+49 331 2786241 w Niemczech
lub +48 69 156 57 56 w Polsce.


Prosimy przesyłać zgłoszenia pod numer faksu
+49 331 2786191
lub E-mailem: Biuro@komfort-international.com


Dalsze informacje i warunki uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronach:
www.green-ventures.com, lub na stronie
www.komfort-international.com gdzie można będzie dokonać zgłoszenia on-line,