03.11: Seminarium: "Prezentacja, dobór, zastosowanie wentylatorów oddymiających, kurtyn powietrznych oraz nawiewników firmy Schako" - Katowice (program)
05.11: Szkolenie z zakresu systemów klimatyzacyjnych VRF Fujitsu - Gdańsk
12.11: Szkolenie z zakresu systemów klimatyzacyjnych VRF Fujitsu - Warszawa
15-16.11: Szkolenie z zakresu programu CadVent - Łomianki k. Warszawy
16.11: Kurs: "Metody pomiarów parametrów pracy instalacji wentylacyjnej" - Łomianki k. Warszawy
16-19.11: POLEKO - Międzynarodowe Targi Ekologiczne - Poznań
17-18.11: [url=http://www.wentylacja.com.pl/edukacja/edukacja.asp?ID=3030
- Gdańsk
19-21.11: FOODTARG - XVI Międzynarodowe Targi Spożywcze - Katowice
20-21.11: [url=http://www.wentylacja.com.pl/edukacja/edukacja.asp?ID=2975
- Łomianki k. Warszawy
48. tydz.: Kurs montażu klimatyzacji - Wieliczka
24-25.11: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Poznań
24-25.11: [url=http://www.wentylacja.com.pl/edukacja/edukacja.asp?ID=2951
- Warszawa
25.11: Seminarium: "Systemy klimatyzacji i dystrybucji powietrza w budynkach komercyjnych" - Warszawa
26.11: Szkolenie z zakresu systemów klimatyzacyjnych VRF Fujitsu - Warszawa
29.11: Cykl warsztatów: AKADEMIA KOMFORTU i AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - Kraków
29-30.11: Szkolenie z zakresu programu CadVent - Łomianki k. Warszawy
30.11: Cykl warsztatów: AKADEMIA KOMFORTU i AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - Kraków
Wszystkie targi: www.wentylacja.com.pl/targi
Wszystkie szkolenia i konferencje: www.wentylacja.com.pl/szkolenia