Informacje o zbliżających się szkoleniach, konferencjach i targach branżowych.Uwaga! Ostatnia szansa na uzyskanie "świadectwa kwalifikacji" w tym roku!
Na kursy można wybrać się do Gdańska (04-05.12) lub Krakowa (05-06.12 i 12-13.12).
Na początku grudnia (04.12) firma AIRECO Sp. z o.o. (wyłączny importer urządzeń klimatyzacyjnych Mitsubishi Electric w Polsce) zaprasza na sympozjum szkoleniowe pod tytułem "Klimatyzacja nowej generacji w projektach branżowych" do Hotelu Hetman w Rzeszowie.
W trakcie spotkania przedstawiciele firmy zaprezentują możliwości programu komputerowego do doboru systemu VRF CITY MULTI Mitsubishi Electric oraz pierwszego na świecie systemu klimatyzacyjnego umożliwiającego wymianę urządzeń R22 na urządzenia R407c i R410a bez wymiany instalacji (REPLACE MULTI).
Przy okazji ppominamy o ważnych wydarzeniach branżowych w drugiej połowie listopada.
22-23.11.2007 roku w Warszawie odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" >>>. Program tegorocznej Konferencji jest bardzo interesujący. Prelegenci przedstawią tematy takie jak bierne palenie w Polsce (skala zjawiska, skutki zdrowotne, działania zapobiegawcze), nanotechnologia i nanomateriały (zastosowanie, ryzyko), problemy jakości powietrza w szpitalach czy promieniotwórczy radon w budynkach (metody pomiaru, skala zagrożeń) i wiele innych ciekawych wystąpień.
Na szóste spotkanie z cyklu KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU Efektywność energetyczna urządzeń i instalacji, które odbędzie się w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" dnia 29.11.2007 r. zaprasza redakcja Chłodnictwo&Klimatyzacja. Celem spotkania jest przedstawienie projektów, zagadnień i rozwiązań technicznych na temat energooszczędnych technologii w budownictwiew związku z obowiązującą od 01.01.2006 r. Dyrektywą Europejską dotyczącą certyfikacji energetycznej budynków >>>
A w grudniu 2007 zapraszamy na...
03.12.2007: Szkolenie COCH: Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu "split" - Kraków
04.12.2007: Sympozjum szkoleniowe AIRECO: Klimatyzacja nowej generacji w projektach branżowych - Rzeszów
04-05.12.2007: Modułowy system szkoleń® - Świadectwo Kwalifikacji: szkolenie dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Gdańsk
05.12.2007: Seminarium: Wentylatory, centrale wentylacyjne - NOWOŚCI w ofercie FLAKT BOVENT - Bydgoszcz
05-06.12.2007: KURS POCZĄTKOWY dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi - Kraków
06.12.2007: Seminarium: Wentylatory, centrale wentylacyjne - NOWOŚCI w ofercie FLAKT BOVENT - Gdańsk
10-11.12.2007: Szkolenie LINDAB: program CADvent - Łomianki
12-13.12.2007: KURS POCZĄTKOWY dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi - Kraków

Wszystkie SZKOLENIA, SEMINARIA i KONFERENCJE: www.wentylacja.com.pl/szkolenia
Wszystkie TARGI: www.wentylacja.com.pl/targi