01.12: Kurs: "Metody pomiarów parametrów pracy instalacji wentylacyjnej" - Łomianki k. Warszawy
01.12: Cykl warsztatów: AKADEMIA KOMFORTU i AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - Wrocław
02.12: Sympozjum: "NOWE TECHNIKI W KLIMATYZACJI w latach 2004" - Rzeszów (program)
02.12: Cykl warsztatów: AKADEMIA KOMFORTU i AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - Warszawa
03.12: Szkolenie z zakresu systemów klimatyzacyjnych VRF Fujitsu - Gdańsk
06-07.12: Szkolenie z zakresu programu CadVent - Łomianki k. Warszawy
07.12: Cykl warsztatów: AKADEMIA KOMFORTU i AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - Szczecin
07-08.12: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Kraków
07-08.12: Modułowy System Szkoleń - Gdańsk
08.12: Cykl warsztatów: AKADEMIA KOMFORTU i AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - Poznań
08-09.12: Kurs: "TECHNIKI POMIAROWE W WENTYLACJI" - Warszawa
09.12: Cykl warsztatów: AKADEMIA KOMFORTU i AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - Gdańsk
10.12: Cykl warsztatów: AKADEMIA KOMFORTU i AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - Kielce
10.12: Szkolenie z zakresu systemów klimatyzacyjnych VRF Fujitsu - Warszawa
11-12.12: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Kraków
13-14.12: Szkolenie z zakresu programu CadVent - Łomianki k. Warszawy
14-15.12: Modułowy System Szkoleń - Gdańsk
16.12: Seminarium: "Absorpcyjne i sprężarkowe pompy ciepła zasilane gazem ziemnym w instalacjach klimatyzacyjnych" - Kraków
17.12: Szkolenie YORK: "Systemy wentylacji i kontroli dymu w garażach zamkniętych" oraz "Absorpcyjne agregaty wody lodowej dla klimatyzacji" - Gdańsk
20-21.12: Szkolenie z zakresu programu CadVent - Łomianki k. Warszawy
Wszystkie szkolenia i konferencje: www.wentylacja.com.pl/szkolenia
Wszystkie targi: www.wentylacja.com.pl/targi