Informacje o zbliżających się szkoleniach, konferencjach i targach branżowych.


W czerwcu br. branża będzie miała zdecydowanie mniej okazji do spotkań i uzupełniania wiedzy na szkoleniach. Najbardziej prawdopodowną tego przyczyną jest rozkwit sezonu w branży klimatyzacyjnej w nadchodzącycm miesiącu, a co za tym idzie i wzmożonej pracy w firmach... Czerwiec w Polsce to także początek wakacyjnego okresu "ciszy targowej".
Najważniejszym wydarzeniem miesiąca jest helsiński kongres CLIMA 2007 i trwająca równocześnie konferencja ROOMVENT 2007.
CLIMA to 9. międzynarodowy kongres branży HVAC o technologiach HVAC we wszelkich typach budynków. W kongresie będzie uczestniczyło kilkuset uczestników z prawie 50 krajów świata. Program konferencji obejmuje 30 sesji technicznych, 190 referatów i 270 prezentacji posterowych.
Z kolei ROOMVENT 2007 to konferencja poświęcona tematowi wentylacji w pomieszczeniach. Szczególne miejsce w tegorocznej konferencji poświęcone będzie tematowi kontroli dystrybucji powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych. Sponsorem ROOMVENT 2007 organizowanej przez SCANVAC Conference, Finnish Association of HVAC Societies (FINVAC), Finnish Association of Mechanical Building Services Industries (FAMBSI), Finnish Society of Indoor Air Qulity and Climate oraz Helsinki University of Technology jest Flakt Woods oraz Halton.

CLIMA 2007 Congress
termin: 10-14.06.2007 r.
miejsce: Helsinki (Finlandia)
www.clima2007.orgROOMVENT 2007 Conference
termin: 13-15.06.2007 r.
miejsce: Helsinki (Finlandia)
www.roomvent2007.org


Zobacz też z jakich szkoleń można skorzystać w maju.
Imprezy HVACR w kraju:
05-06.06.2007: Modułowy system szkoleń® - SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: budowa + działanie + użytkowanie - Gdańsk
12-13.06.2007: Modułowy system szkoleń® - Świadectwo Kwalifikacji: szkolenie dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Gdańsk
13-14.06.2007: KURS POCZĄTKOWY dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi - Kraków
18-19.06.2007: Szkolenie LINDAB: program CADvent - Łomianki k. Warszawy
20-21.06.2007: KURS POCZĄTKOWY dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi - Kraków
26-27.06.2007: Modułowy system szkoleń® - Świadectwo Kwalifikacji: szkolenie dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Gdańsk
Imprezy HVACR za granicą:
10-14.06.2007: CLIMA 2007 Congress - Helsinki
13-15.06.2007: ROOMVENT 2007 Conference - Helsinki
14-16.06.2007: GeorgiaBuild 2007 - Georgian International Construction Exhibition - Georgia
21-25.06.2007: INTER BUILD EGYPT 2007 - Kair

Wszystkie SZKOLENIA, SEMINARIA i KONFERENCJE: www.wentylacja.com.pl/szkolenia
Wszystkie TARGI: www.wentylacja.com.pl/targi