Jak co miesiac informujemy Państwa o aktualnych szkoleniach, konferencji i targach branżowych. Tym razem nadeszła kolej na spotkania październikowe. Szersze informacje o wymienionych spotkaniach uzyskacie Państwo klikając na poszczególne linki.


30.09-02.10 JTB 2005 - XIX Jesienne Targi Budownictwa - Katowice
30.09-02.10 INFRABUD - Targi Budowy Dróg i Mostów - Katowice
04.10 FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Kraków
04.10 BH-RES: szkolenie w zakresie wykonywania przewodów i kształtek w technologii CLIMAVER - Rzeszów
05-06.10 Konferencja nt. wznoszenia i eksploatacji budynków pod kątem zapewnienia odpowiedniej wentylacji - Kraków
05-06.10: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Kraków
06.10 VENTRA CLIMA: "Nowe techniki w klimatyzacji w roku 2005" - Lublin
06.10 FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Wrocław
06-09.10 POLAGRA-FARM - Międzynarodowe Targi Rolnicze - Poznań
09-12.10 Kongres: CLIMA 2005 - Lozanna, Szwajcaria
10-11.10 Szkolenie LINDAB: program CADvent - Łomianki
10.10 Filtration Short Course - Wiesbaden, Niemcy
11-13.10 FILTECH 2005 - Wiesbaden, Niemcy
11-12.10: Modułowy System Szkoleń - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI - Gdańsk
11.10 FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Gdańsk
13.10 FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Warszawa
13.10 Spotkanie ASHRAE - Łomianki
14-15.10: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Koszalin
14-16.10 INTERFLAT - Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz i Budownictwa - Łódź
16-20.10 6th International Conference on Legionella - Chicago, USA
18-19.10 Sympozjum: "ARCHITEKTURA I TECHNIKA A ZDROWIE" - Gliwice
18-20.10 BHP - Targi Środków Higieny Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej - Katowice
19-20.10: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Kraków
19-21.10 Building Solutions Poland - Międzynarodowe Targi Instalacyjne - Warszawa
19-21.10 ELEKTROINSTALACJE - Targi Elektrotechniki, Elektroenergetyki i Technik Oświetleniowych - Gdańsk
19-21.10 NAPĘDY I STEROWANIE - Gdańsk
19-21.10 TECHNICON - Targi Nauki i Techniki - Gdańsk
19-21.10 INNOWACJE - Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Salon Wzornictwa Przemysłowego - Poznań
19-23.10 GASTRO-INVEST-HOTEL - Gdańsk
20-21.10 VII Seminarium Ogólnokrajowe "NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE W SZPITALNICTWIE" - Warszawa
20-22.10 Gas Cleaning at High Temperatures, POWTEX 2005 - Osaka, Japonia
24.10 Sympozjum szkoleniowe IMP KLIMA: "Nowoczesne systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania" - Warszawa
24-25.10 Szkolenie LINDAB: program CADvent - Łomianki
25.10 Komputerowe Warsztaty Projektowe FLUID CAD - Warszawa
25.10 Sympozjum szkoleniowe IMP KLIMA: "Nowoczesne systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania" - Kraków
25-26.10: Modułowy System Szkoleń - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI - Gdańsk
26.10 Sympozjum szkoleniowe IMP KLIMA: "Nowoczesne systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania" - Poznań
26.10 Techniczne aspekty wentylacji, ociepleń i wymiany stolarki okiennej podczas modernizacji budynków - Warszawa
26-27.10: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Kraków
26-27.10 SPORT-OBIEKT - Wystawa Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych - Kielce
27.10 Sympozjum szkoleniowe IMP KLIMA: "Nowoczesne systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania" - Gdańsk
Wszystkie SZKOLENIA, SEMINARIA i KONFERENCJE: www.wentylacja.com.pl/szkolenia
Wszystkie TARGI: www.wentylacja.com.pl/targi