Jak co miesiąc informujemy Państwa o aktualnych szkoleniach, konferencji i targach branżowych. Tym razem nadeszła kolej na spotkania w grudniu. Szersze informacje o wymienionych spotkaniach uzyskacie Państwo klikając na poszczególne linki.


01-02.12: Targi ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO - Warszawa
05-06.12: Szkolenie LINDAB: program CADvent - Łomianki
05-10.12: Kurs na audytora energetycznego - Warszawa
06.12: FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Kraków
06-07.12: Modułowy system szkoleń® - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI - Gdańsk
06-08.12: Filtration - Chicago, USA
07-08.12: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Kraków
08.12: Seminarium szkoleniowe "Nowe techniki w klimatyzacji w roku 2006"
- Bydgoszcz
08.12: FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Wrocław
08.12: Szkolenie: „Proces inwestycyjny w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji - rola projektanta” - Warszawa
08.12: Spotkanie ASHRAE: "Absorpcyjne agregaty wody lodowej" - Łomianki
09-10.12: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Koszalin
11-15.12: Targi SAUDI BUILD - Riyad
12-13.12: Szkolenie LINDAB: program CADvent - Łomianki
13-14.12: Modułowy system szkoleń® - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI - Gdańsk
14-15.12: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Kraków
15.12: Seminarium firmy HALTON - Poznań
15.12: FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Warszawa

Wszystkie SZKOLENIA, SEMINARIA i KONFERENCJE: www.wentylacja.com.pl/szkolenia
Wszystkie TARGI: www.wentylacja.com.pl/targi