Bezpieczeństwo, komfort i wygoda użytkowania ciepła sieciowego – to czynniki tworzące ciepłą atmosferę naszego domu. W święta Bożego Narodzenia, gdy wyjeżdżamy na kilka dni, by odwiedzić najbliższych lub też sami przygotowujemy się na przyjęcie gości, te cechy mogą okazać się szczególnie istotne.

Spokojne święta z Warszawskim Ciepłem
Ciepło sieciowe to poczucie komfortu
Niejednokrotnie koniec grudnia bywa wyjątkowo mroźny. Jednak osoby korzystające z ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej nie muszą się specjalnie przygotowywać do tego okresu.
- Przy korzystaniu z miejskiej sieci ciepłowniczej nie musimy martwić się terminami zamówień paliwa, zajmować konserwacją, remontami urządzeń grzewczych czy eksploatacją – wyjaśnia Marta Gorczyca , ekspert Warszawskiego Ciepła.
- Istotne jest także to, że ciepło i ciepła woda dostarczane są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, także zawsze mamy pewność, że nie obudzi nas przejmujący chłód spowodowany wygaszonym czy niesprawnym piecem. Mamy także gwarancję, że z kranów będzie płynęła ciepła woda zawsze, gdy mamy potrzebę z niej skorzystać – dodaje Jerzy Palczewski , ekspert Warszawskiego Ciepła.

Ponadto, gdy wyjeżdżamy na kilka dni, nie mamy dylematu czy wyłączać ogrzewanie całkowicie, ryzykując, że np. woda w kaloryferach może zamarznąć i popsuć instalację. Ponadto, nie będziemy odczuwali także dyskomfortu spowodowanego niską temperaturą po powrocie do domu.

- Ciepło sieciowe gwarantuje stałą, wybraną przez użytkowników temperaturę, zarówno gdy przebywają w domu, jak i podczas wyjazdu. Na czas nieobecności dobrze jest obniżyć temperaturę mieszkania o kilka stopni. Dzięki temu nie wychłodzimy mieszkania całkowicie, a jednocześnie uda nam się trochę zaoszczędzić. Obniżenie temperatury o 1°c pozwala zaoszczędzić ok. 5% ciepła. – mówi Marta Gorczyca, ekspert Warszawskiego Ciepła.

Ciepło sieciowe to niezawodność
Ciepło sieciowe to złożony system ciepłowniczy zbudowany z sieci rur, które przebiegają pod warszawskimi ulicami i dostarczają ciepłą wodę do naszych domów. O sprawne funkcjonowanie i stan techniczny tego systemu, a zatem i o ciepło w naszych domach, dba całodobowe Pogotowie Ciepłownicze SPEC pracujące 24 godziny na dobę, zarówno w dni powszednie, jak i we wszystkie święta. Stała kontrola i nadzór zapewniają ciągłość i pewność dostaw oraz minimalizują ryzyko uszkodzenia systemu. Dla użytkowników oznacza to także bezobsługowość. Jednak co zrobić w przypadku nagłej awarii?

- Za utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji wewnętrznej budynku doprowadzającej ciepło do mieszkań odpowiada administrator budynku. Zarządca budynku może zawrzeć umowę na konserwacje instalacji ze SPEC i umowę na usługi Pogotowia Ciepłowniczego na usuwanie ewentualnych awarii. Jest to usługa całodobowa. W przypadku awarii mieszkaniec najpierw powinien skontaktować się z administratorem swojego budynku. – mówi Jerzy Palczewski, ekspert Warszawskiego Ciepła.

Ciepło sieciowe to poczucie bezpieczeństwa
Korzystanie z ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej nie wymaga od nas zachowania jakichkolwiek środków ostrożności czy stosowania zabezpieczeń, jakich wymagają niektóre piece gazowe czy kotły olejowe, które przy niewłaściwej obsłudze mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Co istotne, gdy dzieci oddają się beztroskiej zabawie w mieszkaniu, nie musimy uważać na to, by nie zbliżały się do urządzeń grzewczych.
Ponadto wyjeżdżając na urlop, nie musimy obawiać się, że podczas naszej nieobecności wydarzy się jakiś wypadek spowodowany wadą systemu ogrzewania.

Warszawskie Ciepło to projekt edukacyjno-informacyjny, skierowany do mieszkańców Warszawy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat racjonalnych, efektywnych i ekologicznych sposobów ogrzewania warszawskich budynków, ze szczególnym uwzględnieniem ciepła sieciowego. Akcja edukacyjna rozpoczęła się w 2009 roku. Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są: Vattenfall Heat Poland S.A., Urząd m. st. Warszawy oraz Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

www.warszawskiecieplo.pl

Źródło: ''