Spiroflex Sp. z o.o. oferuje wycinanie strumieniem wodnym obiektów z każdego materiału i o dowolnym kształcie (2D).

Spiroflex: wycinanie strumieniem wodnym
Zalety cięcia wodą w stosunku do tradycyjnych metod cięcia:
- minimalny nacisk na obrabiany przedmiot, gdyż nie ma bezpośredniego styku z narzędziem;
- żadnych napięć lub mikropęknięć;
- nie ma stref oddziaływania cieplnego;
- możliwość wykonania części z dokładnością do ±0,04 mm.


Cięcie strumieniem wodnym pod ciśnieniem 6.000 barów znajduje efektywne zastosowanie w każdej dziedzinie:
- przemysł metalowy – doskonała jakość w każdym metalu bez termicznego oddziaływania, zwykle możliwa jest obróbka gotowych już części, bez dodatkowej obróbki wykańczającej;
- przemysł lotniczy – cięcie materiałów kompozytowych (KevlarTM, GFK/CFK itd.) oraz materiałów wrażliwych na temperaturę takich, jak: stopy aluminium, stal stopowa i tytan;
- przemysł samochodowy – cięcie konturowe: tablic przyrządów, dywanów, tapicerek drzwiowych, zderzaków;
- przemysł materiałów uszczelniających – cięcie wszystkich rodzajów materiałów uszczelniających w sposób szybki i łatwy;
- tworzywa sztuczne – cięcie konturowe wielu różnych tworzyw sztucznych m.in.: termoutwardzalnych, termoplastycznych i kompozytów;
- kamień i ceramika – zastosowanie przy pracach w marmurze, granicie, ceramice;

a także praktycznie we wszystkich innych materiałach.

SpiroFlexSpiroflex Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczęła w 1994 roku w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Od roku 1997 firma działa na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Mielec". Spiroflex zatrudnia ok. 80 osób i liczba ta stale rośnie, w wyniku systematycznego rozwoju przedsiębiorstwa. Spółka świadczy także usługi lakierowania proszkowego. Wyroby ze znakiem "Spiroflex" sprzedawane są na terenie całej Polski, za pośrednictwem hurtowni materiałów budowlanych i sanitarnych. Własny transport gwarantuje terminowe dostawy nawet do najbardziej oddalonych zakątków w Polsce.