Data rozpoczęcia
2009-02-11
Data zakończenia
2009-02-11

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia w zakresie urządzeń elektrycznych i energetycznych.

Cel szkolenia:
Zdobycie dodatkowej wiedzy oraz uprawnień ważnych na okres do pięciu lat.

Korzyści:
Nasze szkolenia prowadzą dysponujący wiedzą najlepsi specjaliści, którzy przekażą Państwu w możliwie najwydajniejszy sposób wiedzę. Ponadto komisja kwalifikacyjna zgodnie z (Dz.U.nr 89, poz. 828) przeprowadzi dla Państwa egzaminy, które umożliwią zdobycie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych, niezbędnych do wykonywania zawodu. Posiadamy własne filmy, prezentacje, dysponujemy literaturą i fachowym doświadczeniem. Szkolenia i egzaminy w SEP-ie prowadzimy już od dziesięciu lat. Firma SEP działa od dziewięćdziesięciu lat.

Organizator:
Nasi szkoleniowcy to osoby kompetentne, niektórzy z nich na co dzień kierują pracą najnowocześniejszego w Polsce, wybudowanego przez firmę ABB bloku, turbozespołu gazowego GT8C w Gorzowie Wlkp. Blok ten jest standardem jaki buduje się obecnie w USA, sterowany eksperckimi systemami czasu rzeczywistego. Posiadamy referencje największych elektrociepłowni w Polsce, dla których również szkoliliśmy personel. Przyjętą przez nas strategią jest to, że w naszych szkoleniach bierze udział najlepszy i wyselekcjonowany personel.

Uprawnienia:
Po zakończeniu kursu można przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przy SEP Gorzów.

Dla kogo?
Dla specjalistów, którym w pracy niezbędne są uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe, np. dla serwisantów AGD, elektryków, palaczy, serwisantów klimatyzacji, personelu obsługi autoklaw i suszarni, obsługi służb eksploatacji, remontowych i montażu innych urządzeń według wyżej wymienionych grup uprawnień.

Jaki koszt ?
Cena do uzgodnienia.
- w cenie:
Ustalony i przyjęty koszt szkolenia wynosi do 600 zł za osobę z możliwością negocjacji.
Koszt egzaminu wynosi 127,6 zł.
Powyższe koszty uzależnione są od wielkości grupy.
- uwagi:
Cena zależna od miejsca szkolenia i liczby osób na szkoleniu.

Miejsce i termin szkolenia ?
Do uzgodnienia telefonicznego.

Czego dotyczą uprawnienia ?
Szkolenia i egzaminy w grupach 1, 2, 3 organizowane przez nas dotyczą:

GRUPY 1: Urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, a w szczególności punktów:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia elektrotermiczne;
6. urządzenia do elektrolizy;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10.aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1-9.

GRUPY 2: Urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, a w szczególności punktów:

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7. sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów Technicznych;
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
10.aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

Dane kontaktowe:
telefon: 660340213, email: trag@wp.pl