Przedsiębiorstwa ciepłownicze coraz większą wagę przywiązują do poprawy jakości swych usług, do wpływu działalności ciepłowniczej na środowisko oraz do zarządzania bezpieczeństwem. Ciepłownicy chcą zapewnić konkurencyjność oraz bezpieczny rozwój swoim przedsiębiorstwom. Doświadczenia z tego obszaru zostaną przedstawione w czasie trwającej właśnie konferencji organizowanej wspólnie przez Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Już od ponad 10 lat działa Zespół Konsultacyjny ISO 9000 w Ciepłownictwie. Spotkania - również tegoroczne, skupiają przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju. W tym roku, do Warszawy zawita łącznie ok. 30 firm, w tym tak duże przedsiębiorstwa jak Dalkia, Fortum, MPEC czy GPEC. Gospodarzem listopadowego spotkania jest warszawski SPEC, który od początku działalności Zespołu mocno angażuje się w wymianę doświadczeń z wdrażania Systemów Jakości oraz najlepszych praktyk stosowanych w ciepłownictwie. Tym razem rozmowy ciepłowników skupią się wokół takich tematów jak rozwój systemów zarządzania w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, ocena pracy audytorów wewnętrznych, systemy zarządzania efektywnością energetyczną oraz ujednolicanie procesów w spółkach tworzących grupę kapitałową.

Najciekawszą częścią spotkania będzie prezentacja praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w ochronie środowiska, zastosowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Działalność ZUSOK jest na razie ewenementem w skali kraju. Tylko tu ciepło powstające przy spalaniu śmieci zostało wprowadzone do systemu ciepłowniczego należącego do SPEC i z powodzeniem ogrzewa Warszawę.

„Nie ma możliwości, by dobre praktyki przenosić wprost z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa, ponieważ każda firma ma swoją specyfikę. Spotkania Zespołu są po to, byśmy wspólnie mogli się zastanowić jak adaptować i implementować funkcjonujące rozwiązania do indywidualnych warunków naszych przedsiębiorstw.” – tłumaczy ideę spotkań dyr. Adam Cudny ze SPEC. „Kilka lat temu SPEC przedstawił swój sposób sprawowania nadzoru nad przyrządami do kontroli i badań w procesie związanym z dostawą ciepła. Dzisiaj funkcjonuje on w wielu przedsiębiorstwach w całym kraju. Transfer wiedzy i doświadczeń wśród członków Zespołu odbywa się nieodpłatnie.” Poza konkretnymi rozwiązaniami ciepłownicy wymieniają się audytorami wewnętrznymi i informacjami o prowadzonych działaniach, których celem jest poprawa jakości usług ciepłowniczych.

SPEC z powodzeniem zarządza największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej. Większe systemy scentralizowane znajdują się wyłącznie za naszą wschodnią granicą. Nie są one jednak tak nowoczesne i energooszczędne jak polskie. Dlatego SPEC przenosi swoje doświadczenia za granicę - do Rosji, na Ukrainę i Białoruś. Co roku eksperci ze SPEC uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych, organizują seminaria, w czasie których wschodnie przedsiębiorstwa zdobywają praktyczną wiedzę nt. zarządzania systemami ciepłowniczymi, technologii, rozwiązań prawnych działalności ciepłowniczej, sposobów pozyskiwania środków na inwestycje. O dużym znaczeniu takich wydarzeń świadczą słowa Jurija Kazanova, który stwierdził, że podczas modernizacji swojego przedsiębiorstwa ciepłowniczego „Mytiszczinskaja Teploset”, najlepsze wzorce czerpał właśnie ze SPEC i zastosował wiele rozwiązań z warszawskiej spółki.

Tegoroczna konferencja „Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach ciepłowniczych w Polsce, jako narzędzia rozwoju i doskonalenia” odbywa się 26-27 listopada w Warszawie. Adresowana jest do członków Zespołu Konsultacyjnego ISO 9000 w Ciepłownictwie oraz do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych wdrażających systemy jakości.