O laureatach szóstej edycji programu Solidna Firma.


Do VI edycji Programu Solidna Firma zgłosiło się ponad 300 firm, spośród których 261 otrzymało laur Solidnej Firmy 2007. Laureaci otrzymują certyfikat Solidna Firma 2007, dokumentujący rzetelność firmy. Ceryfikat ten wzmacnia wizerunek firmy i pomaga w prowadzeniu biznesu nie tylko na terenie Polski.
Laureaci naszej branży, którzy otrzymali Godło Solidna Firma 2007:


Awenta E.W.A. Chomka S.J. Mińsk Maz.

Caldo-Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Sp. z o.o.
Kraków
Comex s.c. Przeds. Techniki Wentylacji Klimatyzacjii i Deweloperstwa Wrocław
Dora Metal Sp. z o.o. Czarnków
PHU Iglotech L. Bystrzycki R. Ostrowski S.J. Kwidzyn
PPU Comex sp. z o.o. Wrocław
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. Poznań
Systherm Danuta Gazińska S.J. Poznań
VBW Engineering Sp. z o.o. Gdynia

Srebrny Certyfikat Solidna Firma
to specjalne wyróżnienie dla firm, które trzykrotnie pomyślnie przeszły proces weryfikacji. W nawiasie obok nazwy firmy znajduje się liczba dotychczas otrzymanych certyfikatów Solidna Firma:
Alfaco Polska Sp. z o. o. Wrocław (3)
Comex s.c. Przeds. Techniki Wentylacji Klimatyzacjii i Deweloperstwa Wrocław (4)
Dora Metal Sp. z o.o. Czarnków (4)
PHU Iglotech L. Bystrzycki R. Ostrowski S.J. Kwidzyn (3)
PPU Comex Sp. z o.o. Wrocław (3)
VBW Engineering Sp. z o.o. Gdynia (3)
VTS CLIMA Sp. z o.o. Kosakowo Pogórze (4)
Weryfikacja w programie odbywa się w trzech etapach, w których przede wszystkim badana jest terminowość regulowania wszelkich zobowiązań, poszanowanie ekologii, praw konsumenta oraz produkty najwyższej jakości.

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma istnieje od 2002 roku i ma na celu propagowanie zasad etyki w świecie biznesu t.j. rzetelności, uczciwości i terminowości rozliczeń. Firmy spełniające te kryteria, po pozytywnym zakończeniu trzyetapowej weryfikacji, otrzymują certyfikat Solidna Firma. Korzyści wynikające z udziału w Programie to także gratisowy pakiet reklamowy, promocja firmy w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, telewizji oraz akcjach outdoorowych; możliwość udziału w szkoleniach, seminariach i spotkaniach, wsparcie budowy pozytywnego wizerunku firmy i dostęp do programów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Złote Certyfikaty otrzymują firmy, które co najmniej pięciokrotnie, z sukcesem, poddały się weryfikacji swej solidności.