Spółka Fluid Desk zapowiada wprowadzenie na rynek w październiku br. nowej aplikacji: Smokepack.

Smokepack - to aplikacja służąca do projektowania instalacji wentylacji oddymiających.
Nakładka ta opracowana została w oparciu o najnowsze wytyczne ITB 378/2002 "Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych".
Smokepack, nowy moduł kompleksowego narzędzia CAD dla inżynierii sanitarnej - programu FluidCAD - powstał w oparciu o program FluidCAD - Ventpack, który został dodatkowo rozbudowany o biblioteki elementów wentylacji pożarowej oraz o funkcję wykonywania obliczeń wymaganej wydajności powietrza dla poszczególnych stref wentylacji pożarowej.
Środowiskiem pracy Smokepack'a jest AutoCAD 2000 lub 2002 w pełnej wersji. Można w nim wprowadzać własne parametry czy ustawienia i zapisywać je w pliku jako profil użytkownika.
Wszystkie polecenia aplikacji znajdują się w dodanym pasku menu FluidCAD'a, a także mają ikony umieszczone w odrębnej belce narzędziowej modyfikowalnej przez użytkownika (rys. 1). Projektant może też korzystać ze skrótów klawiszowych.

Rys. 1. Pasek narzędziowy FluidCAD
Za pomocą Smokepack'a można dokonać obliczeń układów wentylacji pożarowej, w oparciu o popularne w Polsce rozwiązania A i B opisane w ww wytycznych ITB. Program pozwala również dokonać doboru urządzeń i wstawić je do projektu. Aplikacja wylicza natężenia przepływu powietrza w poszczególnych punktach nawiewnych i wyciągowych wentylacji pożarowej, wydajności wentylatorów oraz minimalnej powierzchni klap odcinających wentylacji pożarowej. Możliwe jest numerowanie i wymiarowanie elementów, tworzenie zestawienia elementów i in.

Rys. 2. Okno dialogowe modyfikacji elementu instalacji wentylacji pożarowej
Smokepack jest aplikacją pracującą w 2D, dzięki czemu nie ma specjalnych wymagań sprzętowych.
Oficjalny termin ukazania się Smokepack'a na rynku: 03.10.2003 r.

Fluid CAD - to program dla inżynierów sanitarnych wspomagający projektowanie:
- instalacji wentylacji i klimatyzacji - Ventpack,
- wody lodowej - Coolpack,
- wentylacji pożarowej - Smokepack,
- ogrzewania - Heatpack,
- wod.-kan. - Sanipack,
- gazowych - Gaspack,
- sprężonego powietrza - Pneumapack.
Jego środowiskiem pracy jest pełna wersja AutoCAD'a 2000 lub AutoCAD'a 2002. FluidCAD jest napisany w języku C++ i wykorzystuje technologię ObjectARX firmy Autodesk. Dostępny jest w języku angielskim i polskim. W najbliższych miesiącach ukaże się również wersja francuska i niemiecka.