Miło nam Państwa poinformować, iż Firma SMAY Sp. z o.o. została laureatem konkursu Innovator małopolski 2012 w kategorii średnich przedsiębiorstw za kompaktową jednostkę napowietrzającą iSWAY ADAPTIVE. Ideą konkursu jest wspieranie małopolskich przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania poprzez promowanie dobrych przykładów. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa małopolskiego i mogących poszczycić się sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych.

SMAY Sp. z o.o. Innovatorem Małopolski 2012
Do rywalizacji w konkursie stanęło 47 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski różnych branż. Do pierwszego etapu zakwalifikowano – na podstawie autoprezentacji i dokumentacji osiągnięć  - 37 firm. Spośród nich do drugiego etapu Kapituła Konkursu wybrała 18 półfinalistów, w których odbył się audyt technologiczny dokonany przez niezależnych ekspertów (pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych). Ocenie poddano parametry decydujące o innowacyjności firmy, produktu, usługi czy technologii. 7 firm najlepiej ocenionych przez ekspertów zostało zaproszonych do finału, w którym wybrano laureatów w trzech kategoriach:Przedsiębiorstwo Mikro, Małe i Średnie oraz przyznano jedno wyróżnienie.Więcej informacji na temat nagrodzonego urządzenia:

iSWAY-ADAPTIVE®

Zadaniem kompaktowej jednostki napowietrzającej iSWAY ADAPTIVE jest utrzymanie dróg ewakuacyjnych w budynkach w stanie wolnym od dymu, poprzez wytworzenie i precyzyjną kontrolę nadciśnienia w przestrzeni pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych, w stosunku do pomieszczenia objętego pożarem. Wytworzone nadciśnienie zapobiega przedostawaniu się dymu i gorących gazów pożarowych do przestrzeni dróg ewakuacyjnych, zapewniając dodatkowo intensywną wentylację wybranych pomieszczeń. Pozwala na osiągnięcie celu pomimo występowania szeregu czynników destabilizujących, do których należą: efekt kominowy, parcie i ssanie wiatru i opory przepływu powietrza w klatkach schodowych.

Zjawiska te wraz ze zmienną charakterystyką hydrauliczną budynków powodują znaczne obniżenie poziomu bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Z tego względu, aby umożliwić kontrolę szeregu dynamicznych procesów i zjawisk fizycznych opracowana została innowacyjna jednostka napowietrzająca o optymalnej konstrukcji, zdolna do samodzielnej adaptacji do zmieniających się warunków pracy i wykorzystującej algorytm adaptacyjno-predykcyjny. Urządzenie jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem technicznym, będącym pierwszą praktyczną aplikacją technik sztucznej inteligencji w zakresie instalacji różnicowania ciśnienia, w którym zastosowano system regulacji opartej na algorytmie adaptacyjno-predykcyjnym.

Jest to pierwsze inteligentne urządzenie służące do zapobiegania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach, zdolne do samodzielnej adaptacji do zmieniających się dynamicznie warunków w eksploatowanym budynku, dzięki zastosowaniu modeli dynamicznych sieci neuronowych.Relacja: [url]http://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci,10,najbardziej-innowacyjne-firmy-malopolski,365.chtm

Źródło: ''