Pierwsza na rynku polskim przepustnica przeciwwybuchowa odcinająca - PWIIS-EX - znajdująca zastosowanie w strefach zagrożonych wybuchem.


Główny Instytut Górnictwa po przeprowadzonych badaniach zakwalifikował przepustnicę PWIIS-EX do:
II grupy 2 kategorii wg PN-EN 13463-1:2003 oraz PN-EN 13463-5:2005, co oznacza że jest właściwa do stosowania w strefach 1 i 2 oraz 21 i 22
3÷4 klasy szczelności wg EN-1751
oraz nadał stosowny certyfikat EX o nr KDB 08ATEX218.
Korzyści z zastosowania urządzenia:
- bezpieczeństwo i pewność ochrony przeciwwybuchowej,
- niezawodność działania,
- wysoka klasa szczelności,
- szeroki zakres temperatury pracy: od -40°C do +85 °C.