Uwzględniając aktualny stan prawny oraz w trosce o zapewnienie możliwie najwyższej jakości oferowanych produktów firma Smay Sp. z o.o. jako pierwszy w Europie producent systemów sterowanych elektronicznie przeprowadziła szereg dobrowolnych badań kompaktowych jednostek napowietrzających iSWAY FC typu Adaptive zakończonych wynikiem pozytywnym.

Smay: Pozytywne wyniki badań iSWAY FC Adaptive

W skład badań wchodziły kompleksowe badania przeprowadzone w laboratorium I.F.I. przez niemieckich ekspertów i praktyków w dziedzinie systemów różnicowania ciśnienia. Przeprowadzone badania wykazały ponad wszelką wątpliwość, że odpowiednio zaprojektowane i skonfigurowane systemy różnicowania ciśnienia sterowane elektronicznie mogą literalnie wypełnić wymagania funkcjonalne określone w normie PN-EN 12101-6:2007 co było dotychczas wielokrotnie poddawane w wątpliwość.

Wyniki raportu:
DDS12-01-1-iSWAY-FC.pdf
DDS12-01-1_PZ-iSWAY-FC.pdf
DDS12-01-1-Annex_A-iSWAY-FC.pdf
DDS12-01-1-Annex_B-iSWAY-FC.pdf
DDS12-01-1-Annex_C-iSWAY-FC.pdf

[attach=attach1]>>więcej informacji o urządzeniu [/attach]
Źródło: Smay Sp. z o.o.