Targi MCE w Mediolanie to istotne targi branżowe w Europie poświęcone tematyce wentylacyjnej, ogrzewania, energii oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Impreza odbywa się cyklicznie co dwa lata i z roku na rok skupia coraz więcej wystawców oraz zwiedzających.

Smay na targach MCE 2012 w Mediolanie
W tym roku podczas targów MCE w Mediolanie nie zabrakło firmy Smay. Stoisko firmy zlokalizowane było w pawilonie 22, nr e55.

Podczas tragów zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ofertą Smay oraz jej najnowszymi produktami: urządzeniami dla stref zagrożonych wybuchem (klapy, regulatory, przepustnice). Na stoisku prezentowano również klapę przeciwpożarową KWP-L posiadającą certyfikat CE.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudził model budynku wysokościowego z kompaktową jednostką napowietrzającą iSWAY Adaptive, dzięki któremu można było zobaczyć istotę działania systemu różnicowania ciśnienia w budynkach, zabezpieczającego drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru.
Źródło: Smay Sp. z o.o.