W listopadzie i pierwszych dniach grudnia 2011 roku, firma Smay uczestniczyła w szkoleniach dla profesjonalistów.

SMAY na seminariach
Szkolenie we Wrocławiu i Opolu
W dniach 23 oraz 24 listopada br. firma Smay wzięła udział w szkoleniach dla członków Izby Architektów we Wrocławiu i Opolu pt: „Wentylacja - komfort użytkowników - trwałość i bezpieczeństwa budynku”.
Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi: wentylacja naturalna i mechaniczna, wentylacja niskociśnieniowa, wentylacja hybrydowa, zabezpieczanie obiektów przed zadymieniem. Szkolenia zorganizowało Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
Podczas szkolenia, Paweł Wrzosek, pracownik firmy Smay opowiedział o rozwiązaniach techniczno - budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Seminarium w Tleniu
W dniach od 30 listopada do 1 grudnia br. firma Smay wzięła udział w naradzie instruktarzowo – szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Podczas narady Paweł Wrzosek, Manager ds. Rozwoju i Innowacji Produktu Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła w firmie Smay opowiedział o rozwiązaniach techniczno - budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem drogi ewakuacyjne.

Seminarium w Pionkach
W dniach 1 i 2 grudnia br. firma Smay wzięła udział w seminarium szkoleniowym Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Podczas seminarium Grzegorz Sypek, Kierownik działu badań i rozwoju firmy Smay opowiedział o systemach różnicowania ciśnienia jako metodzie zabezpieczania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru na przykładzie konkretnych realizacji.
Źródło: Smay Sp. z o.o.