Waga elektroniczna Smart-Charge firmy Mastercool wyposażona jest w funkcję programowania ilości czynnika do przetłoczenia, a ponadto automatycznie steruje procesem napełniania, odzysku lub opróżniania.
Fot. 1. Waga Smart-Charge
Waga elektroniczna Smart-Charge firmy Mastercool posiada możliwości znacznie wykraczające poza to, co zwykle oferują wagi. Wyposażona jest w funkcję programowania ilości czynnika do przetłoczenia. Po zaprogramowaniu i podłączeniu (bezpośrednio do wagi) węży, automatycznie steruje procesem napełniania, odzysku lub opróżniania.
Waga Smart-Charge w szczególności polecana jest do obsługi samochodowych układów klimatyzacji – wyposażona jest bowiem w bazę danych o układach klimatyzacji ponad 700 modeli samochodów. Dzięki temu programowanie wagi sprowadza się do wyboru odpowiedniego pojazdu. Produkt stanowi więc stosunkowo tanią alternatywę dla drogich stacji do obsługi klimatyzacji samochodowych. Oczywiście waga może być również zaprogramowana ręcznie i stosowana do innych, niż samochodowe, instalacji.


Fot. 2. Panel Smart-Charge
Waga automatycznie zatrzymuje przepływ czynnika po osiągnięciu zaprogramowanej wartości. Przy napełnianiu informuje o zbyt małej, dla dokonania operacji, ilości czynnika w butli, natomiast w trakcie odzyskiwania czynnika – o bieżącym stanie napełnienia butli.
Umożliwia ponadto zautomatyzowanie procesu opróżniania – po upłynięciu zaprogramowanego czasu tworzenia próżni, waga automatycznie wyłącza (podłączaną do niej) pompę próżniową i informuje o zakończonej operacji komunikatem na wyświetlaczu.
Autoryzowanym dystrybutorem Mastercool w Polsce jest firma Wigmors (www.wigmors.pl).