Data rozpoczęcia
2013-06-21
Data zakończenia
2013-06-21
Miejsce
Gdańsk

Szkolenie jest nastawione przede wszystkim na wskazanie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji sieciowych w sposób maksymalny zabezpieczający teraźniejsze i przyszłe interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz rzeczywiście skutecznej obrony przed coraz bardziej rosnącą falą żądań właścicieli gruntów, na których usytuowano urządzenia energetyczne, gazownicze, wodociągowe itp.Warsztaty poprowadzi SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE.


PROGRAM:

Umiejętność aktualnego wykorzystania przy ustanawianiu służebności przesyłu zapisów projektu ustawy o korytarzach przesyłowych i zmiany kodeksu cywilnego
Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności praktyczne aspekty
Ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych)
Wzajemny stosunek pomiędzy ustanowieniem służebności a decyzją administracyjną z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Technika postępowania przez przedsiębiorstwo sieciowe w sytuacji nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości przez które ma przebiegać inwestycja liniowa
Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot
Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem służebności przesyłu

Źródło: ''