SŁOWNIK: CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA (polsko-angielski, -niemiecki, -francuski, -rosyjski, -hiszpański, -włoski)

Autorzy: Waldemar Targański, Maciej Kahsin
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.
Rok wydania: 2002
Oprawa: A5
Cena: 95,00 zł

Niniejsza publikacja jest dziewiątym tytułem serii specjalistycznych wydawnictw książkowych biblioteki czasopisma "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna". Jest to pozycja wyjątkowa, bowiem stanowi ona pierwsze opracowanie wielojęzycznego słownika specjalistycznego z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji oraz im pokrewnych, jakie opracowano w Polsce, stąd też wypełnia ona lukę w krajowej literaturze technicznej w tym zakresie.
Słownik zawiera ok. 4 000 haseł, przede wszystkim z wymienionych dziedzin, jak również automatyki, mechaniki, chemii oraz technologii chłodniczej. Został on przygotowany w sześciu językach obcych, a są to: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i włoski, co niewątpliwie stanowi jego ogromny atut użytkowy.
Zbudowany jest on z dwóch części: w pierwszej z nich podano obcojęzyczne znaczenia terminów polskich, natomiast w części drugiej alfabetycznie zestawiono terminy w każdym z języków wraz z odpowiadającymi im numerami haseł, co umożliwia szybkie odszukanie dowolnego terminu w części pierwszej i identyfikację jego odpowiedników w innych językach.
Słownik adresowany jest przede wszystkim do osób, które poprzez wykonywaną pracę zawodową związane są z szeroko rozumianą techniką chłodniczą, klimatyzacyjną i wentylacyjną, a także do studentów oraz wszystkich, dla których jego tematyka jest interesująca.
Twórcami koncepcji, a jednocześnie redaktorami słownika są pracownicy Politechniki Gdańskiej: mgr inż. Waldemar Targański i dr inż. Maciej Kahsin. Dzięki ich ogromnemu, wieloletniemu wysiłkowi zawdzięczamy finalną postać tego unikalnego opracowania.
Mamy nadzieję, że ta kolejna pozycja wydawanej przez nas serii specjalistycznych wydawnictw książkowych znajdzie swoje ważne miejsce w zawodowej bibliotece specjalistów wymienionych wyżej branż.
Warto odnotować aktualność pojawienia się słownika w aspekcie zbliżającego się terminu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.
Zenon BONCA

Źródło: ''