Wentylatory przemysłowe stosowane są wszędzie tam, gdzie muszą być przepompowywane duże ilości gazów. Nad bardziej wydajną, tańszą i znacznie bardziej ekologiczną niż obecnie technologią wytwarzania wentylatorów przemysłowych pracuje dr inż. Mateusz Kozioł, pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

Śląski badacz modyfikuje wentylatory przemysłowe
Program LIDERNa swoje badania otrzymał ponad 770 tys. złotych z programu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt wykonywany jest w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (GIG), który będzie się zajmował ewentualną komercjalizacją wyników badań nad technologiami dla wentylatorów. Celem projektu jest optymalizacja konstrukcji ścianki łopaty wentylatora przemysłowego wytwarzanej metodą infuzji próżniowej.

Wentylatory zazwyczaj służą do odpompowywania dużych objętości gazów, czasami do wentylacji dużych pomieszczeń. Wentylatory chłodnicze potrzebne są do przepompowywania medium chłodzącego - najczęściej powietrza. Stosuje się je na przykład w elektrowniach. Taki wentylator musi być wykonany z bardzo odpornych materiałów.

Projekt dra inż. Mateusza Kozioła dotyczy wytwarzania dużych łopat wentylatorowych z warstwowych kompozytów polimer - włókno szklane. Obecnie są one wytwarzane metodą kontaktową, polegającą na nakładaniu pojedynczych warstw kompozytu i ręcznym nasycaniu żywicą, z użyciem pędzla i wałka.

"Metoda taka jest mało wydajna, nie zapewnia powtarzalności wyrobów i jest bardzo uciążliwa dla pracowników. Dodatkowo jest nieekologiczna - opary rozpuszczalników z żywicy są uwalniane do otoczenia. Tradycyjne wytwarzanie wiąże się też ze sporymi stratami materiału, których można by uniknąć poprzez optymalizację struktury"
- ocenia rozmówca PAP.

Dodaje, że oprócz łopat wentylatorowych, większość wyrobów z kompozytów jest w Polsce ciągle wytwarzana metodą kontaktową przy tradycyjnych, głównie intuicyjnych systemach optymalizacji struktury.

Badacz zamierza zoptymalizować konstrukcję ścianki łopaty wentylatora przemysłowego, aby podwyższyć jej sztywności przy zginaniu i zminimalizować koszty wytwarzania.

"Optymalizacja struktury musi uwzględniać wytwarzanie łopaty metodą infuzji próżniowej. Metoda ta jest nowoczesną alternatywą dla metod kontaktowych. Zapewnia bardzo dobrą powtarzalność, większą wydajność oraz mniejszą uciążliwość dla pracowników i środowiska"
- przekonuje dr inż. Kozioł.

Wyzwaniem dla wykonawców projektu jest stworzenie nowoczesnego systemu technologicznego, który mógłby skutecznie zastąpić obecnie stosowane techniki wytwarzania łopat, a także innych wyrobów.

Efektem praktycznym projektu jest innowacja w technologii kompozytów. Produkowane wyroby zachowają dotychczasową lub nawet osiągną wyższą jakość przy obniżonych kosztach - zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych.

Opracowane metody optymalizacji oraz know-how technologiczny będą miały zastosowanie nie tylko w łopatach wentylatorów, ale w szerokim zakresie wytwarzania wyrobów kompozytowych o zróżnicowanych cechach. Po wdrożeniu pozwolą istotnie zwiększyć konkurencyjność polskich producentów.

"Część wyników będzie publikowana do powszechnej bazy naukowej, ale w wyniku projektu zgłoszone będą co najmniej dwa patenty. Może to nie dotyczyć całej technologii, ale pewnych szczegółów, które są bardzo istotne" - zadeklarował w rozmowie z PAP lider projektu.


Źródło: PAP - Nauka w Polsce